Rydych chi yn:  > 
English
Pawb / Am ddim

O Blith y Bleiddiaid

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Hydref 13 2012–Chwefror 24 2013 (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Mae eich ci chi o blith y bleiddiaid.

Ydy, mae'n wir. Blaidd i bob pwrpas yw'ch ffrind ffyddlon pedair coes!

Sut ydym ni'n gwybod hyn?

Sylwodd gwyddonwyr fod cysylltiad agos iawn rhwng c?n a bleiddiaid ar ôl cymharu eu genynnau.

Mor agos, mewn gwirionedd, nes eu bod nhw'n ystyried ci fel isrywogaeth o'r blaidd yn hytrach na rhywogaeth ar ei phen ei hun.

Mae'n debyg bod pobl wedi magu a bridio bleiddiaid mewn amryw o lefydd gwahanol, ar adegau gwahanol, yn y gorffennol. Mae genynnau o fleiddiaid yn Ewrop, Asia a'r Dwyrain Canol wedi'u canfod mewn c?n.

Erbyn heddiw, mae tua 500 o fridiau gwahanol o g?n yn y byd, er mai dim ond 210 o fridiau sy'n cael eu cydnabod gan y British Kennel Club.

Beth bynnag yw maint a lliw'r cŵn, un rhywogaeth ydyn nhw i gyd yn y pen draw.

Cafodd y mathau gwahanol eu creu trwy fridio detholus — sef bridio anifail i greu rhyw nodwedd arbennig.

Yn draddodiadol, mae cŵn wedi'u bridio i hela, gwarchod neu weithio gyda da byw. Byddai pobl yn dewis a dethol eu siâp a'u natur arbennig ar gyfer y tasgau gwahanol hyn.

Dim ond yn y 200 mlynedd diwethaf mae c?n wedi cael eu bridio ar gyfer y ffordd maen nhw'n edrych yn hytrach na'u hymddygiad.Ymwelwch �'r arddangosfa i ddarganfod mwy am eich ci...sydd o blith y bleiddiaid!