Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Archebwch wrth gyrraedd

Tu l ir Llenni: Bioamrywiaeth

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 5 Chwefror 2013, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Dewch tu ôl i’r llenni yn ein Hadran Bioamrywiaeth i gwrdd â gwyddonwyr yr amgueddfa a chael profiad ymarferol o’u gwaith.

Dyma gyfle i ddysgu mwy am ein gwaith ymchwil a’r casgliadau sydd yn ein gofal.

Bydd y pynciau’n newid bob mis.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd. Ffoniwch (029) 2057 3148 am gyngor.