Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Garddwest Castell Sain Ffagan

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 4 Awst 2013, 11am - 4pm

[delwedd: ]

Roedd cynnal garddwest haf yn arferiad cyffredin ym mhlastai Fictoraidd ac Edwardaidd. Byddai'n gyfle prin i holl weithwyr yr ystad ddod at ei gilydd i fwynhau. Cynhaliwyd garddwest o'r fath yma yng Nghastell Sain Ffagan yng nghyfnod y teulu Windsor-Clive ar ddechrau'r 1900au.

Dewch i gael blas ar fywyd y cyfnod hwn, o safbwynt y gweision neu'r boneddigion. Bydd cyfle i fwynhau a chymryd rhan mewn digwyddiadau o bob math.

Ymunwch a staff prysur gegin y Castell tra eu bod yn paratoi bwydydd hafaidd ar gyfer yr Arddwest.