Rydych chi yn:  > 
English
Teuluoedd / Am ddim / Rhaid archebu o flaen llaw : 029 20573424

Awchu Afiach

27, 29 a 31 Hydref, 11am & 3pm

Taith gan bobl ifanc sy'n mynd tu ôl i'r llenni i gorneli tywyll casgliadau Sain Ffagan.

Cwrdd wrth y brif fynedfa i gychwyn ar eich taith.

Anaddas i blant iau.