Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

John Neville Foulkes

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 28 Chwefror–30 Mehefin 2013
Neville Foulkes
Neville Foulkes 1
Neville Foulkes 2
Neville Foulkes 3

Detholiad o waith yr artist a’r cerflunydd, y diweddar John Neville Foulkes (1937-1997.

Ac yntau’n frodor o Lanberis, treuliodd Neville Foulkes flynyddoedd lawer yn gweithio’n Chwarel Lechi Dinorwig.

Cafodd hyn effaith ddwys ar ei feddyliau a’i syniadau, sy’n amlwg yn yr arddangosfa hon.

Rhan fach yn unig o’i gasgliad helaeth o gerfluniau, printiau a phaentiadau sydd i’w gweld yn yr arddangosfa hon.

Mae nifer o baentiadau o ddynion y chwarel i’w gweld – gwelir ôl ofn ar wynebau rhai ohonynt wrth iddynt sefyll yn rhythu ac yn aros am y newyddion gwaethaf posibl yn y chwarel.