Rydych chi yn:  > 
Pawb / Tocynnau o flaen llaw: Oedolion £8/Gostyngiad £6 (yn gynnwys tâl trafod). Mae nifer fach o docynnau ar gael yn yr Amgueddfa ar y diwrnod £10 arian parod neu siec / Tocynnau ar gael o'n Siop Ar-lein neu drwy y Theatr Newydd: (029) 2087 8889

Cyngherddau Coffi Caerdydd 2012-13

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

[delwedd: Darlithfa Reardon Smith]

Darlithfa Reardon Smith

[delwedd: Triawd Erato Piano]

Triawd Erato Piano

[delwedd: Pedwarawd Dante]

Pedwarawd Dante

[delwedd: Pedwarawd Brodowski]

Pedwarawd Brodowski

Bore Sul Perffaith

Cyngherddau Coffi Caerdydd yn Theatr Reardon Smith (11.30am)

Ymunwch â ni ar fore Sul am gyngerdd cerddoriaeth siambr, gyda gwydryn o sieri, sudd neu goffi i ddilyn.

Beth am fanteisio ar ostyngiad o 10% ar ginio dydd Sul blasus ym Mwyty Oriel?

 

10 Chwefror 2013 - Triawd Erato Piano

10 Mawrth 2013 - Di Xiao (Piano)

14 Ebrill 2013 - Gabrielle Painter (Feiolin) Evgenia Startseva (Piano)

19 Mai 2013 - Ensemble Farthingale

 

Diolch i haelioni Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr CAVATINA, mae lle am ddim i bawb o 8-25 oed mewn addysg lawn amser, heblaw am gyngherddau Chwerfror a Mawrth.

Cadwch lygad am gyfres newydd sbon o berfformiadau gan gerddorion ifanc yn orielau celf yr Amgueddfa yn y prynhawn wedi Cyngherddau Coffi Caerdydd.

Rydyn ni’n falch o gael gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cerddoriaeth Rhondda Cynon Taf i roi cyfle i gerddorion ifanc berfformio yn yr Amgueddfa ar yr un diwrnod â Chyngherddau Coffi Caerdydd.

Datblygir Cyngherddau Coffi Caerdydd mewn partneriaeth â CwpanAur gyda chymorth Ymddiriedolaeth Cerddoriaeth Siambr CAVATINA, Cymdeithas Gwestywyr Caerdydd a DHB Ltd.[delwedd: Logo Cwpan Aur]

 

[delwedd: ]