Rydych chi yn:  > 
English
Teuluoedd / Crefftau i blant £1

Haf o Lechen 2014

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 28 Gorffennaf–29 Awst 2014, 1-4pm
Haf o lechi

Galwch draw i'n gweithdai i fwynhau hwyl yr haf - perffaith i oedolion a phlant!

Ewch ati i addurno darn o lechen neu creu ffram llechen eich hunain; byddwch yn greadigol gyda Cert Celf yr amgueddfa; lliwiwch amserlen ddaearegol i fynd adref; rhowch gynnig ar wneud patrymau perffaith yn nhywod y ffowndri neu ewch am dro i dai Fron Haul i gael cyfle i wisgo i fyny.

Rhywbeth at ddant pawb!

*Tal ychwanegol am y crefftau llechen