Rydych chi yn:  > 

Amgueddfa Cymru

Pawb / Am ddim

Gwasanaeth Diolchgarwch

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 8 Medi 2013, 3pm - 4pm

[delwedd: Capel]

Ymunwch a Chymdeithas Undodaidd De Dwyrain Cymru a Chymdeithas Undodaidd Rhanbarthol De Cymru i ddathlu dau gan mlwyddiant Deddf y Drindod ar 8 Medi 2013 yng Nghapel Penrhiw, Amgueddfa Werin Cymru.

Rhoddodd y Ddeddf hon ganiatad i’r Undodiaid addoli heb erledigaeth ac yn ôl eu cred.

Am 2.00pm bydd gorymdaith fer gerllaw y Capel, i'w ddilyn gyda gwasanaeth am 3.00pm o dan arweiniad Y Parchedig Wyn Thomas.