Rydych chi yn:  > 
Oed: 16+ / Am ddim / Rhaid archebu: 029 2057 3424

Clwb Cwiltio

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 5 Ionawr 2013, 11am - 12.30pm
Clwb Cwiltio

Sesiwn anffurfiol, gysurus i bobl ddod at ei gilydd a chwiltio. Mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu gwiltwyr mwy profiadol.

Diolch i gyfraniadau hael IKEA a'r cyhoedd, mae gennym dipyn o ddefnydd ar gael, ond dewch â'ch defnydd eich hun os am greu rhywbeth penodol. Mae gennym rai deunyddiau gwnïo hefyd (nodwyddau, edafedd ac ati) ond dewch â'ch deunydd eich hun os posibl er mwyn osgoi gorfod aros

Archebwch eich lle gan mai nifer gyfyngedig o leoedd sydd.