Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.

Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf

Pob dydd am 12.30pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

[delwedd: Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Orielau Celf Argraffiadol a Fodern

[delwedd: Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Orielau Celf Hanesyddol

Taith o amgylch rhai o'n horielau celf gyda Thywysydd Gwirfoddol.

Uchafbwyntiau Celf: Casglu Trysoau– taith dywys thematig drwy’r orielau celf yn edrych ar rôl casglwyr a’u pwysigrwydd i’r Amgueddfa Heddiw. Bydd y daith hon yn canolbwyntio ar rai gweithiau o gasgliadau noddwyr arloesol fel Watkin Williams-Wynn, Gwendoline a Margaret Davies, Wilfred De Winton, William Goscombe John a Derek Williams ac eraill.

Uchafbwyntiau Celf: Taith drwy’r Dirwedd – taith dywys thematig yn edrych ar sut y caiff tirwedd ei bortreadu yn y casgliad celf, gan gynnwys gweithiau gan Van Gogh, Cézanne, Morisot, L.S Lowry and Richard Wilson.

 

Mawrth - Casglu Trysorau
Mercher - Taith drwy’r Dirwedd
Iau - Taith drwy’r Dirwedd
Gwener - Casglu Trysorau
Sadwrn - Taith drwy’r Dirwedd
Sul - Casglu Trysorau

Teithiau grwp a BSL ar gael, ffoniwch (029) 2057 3325.