Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer benodol o leoedd, archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.

Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Pob dydd am 12.30pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

[delwedd: Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Orielau Celf Argraffiadol a Fodern

[delwedd: Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Orielau Celf Hanesyddol

[delwedd: MENGS, Anton Raphael (1728 - 1779), Richard Wilson ]

MENGS, Anton Raphael (1728 - 1779)
Richard Wilson (1713-1782)
c. 1752
oil on canvas
purchased with the assistance of the Art Fund, 1947
NMW A 113

Taith o amgylch rhai o'n horielau celf gyda Thywysydd Gwirfoddol.

Uchafbwyntiau Celf: Casglu Trysoau– taith dywys thematig drwy’r orielau celf yn edrych ar rôl casglwyr a’u pwysigrwydd i’r Amgueddfa Heddiw. Bydd y daith hon yn canolbwyntio ar rai gweithiau o gasgliadau noddwyr arloesol fel Watkin Williams-Wynn, Gwendoline a Margaret Davies, Wilfred De Winton, William Goscombe John a Derek Williams ac eraill.

Uchafbwyntiau Celf: Taith drwy’r Dirwedd – taith dywys thematig yn edrych ar sut y caiff tirwedd ei bortreadu yn y casgliad celf, gan gynnwys gweithiau gan Thomas Jones, Van Gogh, William Dyce a Graham Sutherland er enghraifft.

Richard Wilson (1714-1782) a Gweddnewidiad Paentio Tirluniau Ewropeaidd (5 Mehfin – 26 Hydref 2014)
Taith uchafbwyntiau’r arddangosfa yn edrych ar sut dangosodd Wilson y gallai tirluniau fod yn frith o ystyron a chyfleu naws ac emosiwn hefyd

 

Mawrth - Casglu Trysorau
Mercher - Taith drwy’r Dirwedd
Iau - Richard Wilson- Gweddnewidiad Paentio Tirluniau Ewropeaidd
Gwener - Casglu Trysorau
Sadwrn - Taith drwy’r Dirwedd
Sul - Richard Wilson - Gweddnewidiad Paentio Tirluniau Ewropeaidd

Teithiau grwp a BSL ar gael, ffoniwch (029) 2057 3325.