Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Codir ffi fechan i weld Sion Corn ac i'r crefftau

Ffair Aeaf

30 Tachwedd 2014, 11am - 3pm

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Dewch i baratoi ar gyfer y nadolig yn ein diwrnod arbennig i’r teulu cyfan.

Dewch i weld Sion Corn yn cyrraedd ar UNA’r injan am 11am, ac yna bydd yn ei groto braf yn croesawu plant drwy'r dydd!  Cofiwch ddod a'ch llythyr hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn.

Crwydrwch o amgylch y Tai'r Chwarelwyr fydd wedi eu addurno ar gyfer y Nadolig, cymerwch gyfle i wneud crefftau Nadoligaidd, adrodd straeon, paentio wynebau, sioe bypedau a digonedd o hwyl yr ?yl.

Rhywbeth i bawb!