Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Arddangosfeydd

Arddangosfa
Cychwyn Cofio
Amgueddfa Lechi Cymru
30 Mehefin 2014–26 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2014–3 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
gwydr stiwdio gan Marinot
Arddangosfa
Maurice Marinot: Dan Gyfaredd Gwydr
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Rhagfyr 2014–7 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Delweddau y diwydiant Llechi
Arddangosfa
Delweddau Diwydiant
Amgueddfa Lechi Cymru
19 Ionawr–30 Ebrill 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Angau o’r Awyr
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
31 Ionawr–15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Arddangosfa Dai Tomi
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Chwefror–6 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Arddangosfa
Portreadau Cedric Morris
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Mawrth–27 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Adriano Candelori
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mawrth–12 Gorffennaf 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Byd Gwaith: Rygbi
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mawrth–31 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Sandfields: Cymuned a Adeiladwyd ar Ddur
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Ebrill–14 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist
Arddangosfa
Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Ebrill–4 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Sefydliad Camphill: World Wide Weave
Amgueddfa Wlân Cymru
21 Ebrill–7 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Chalkie Davies: ei stamp ar yr NME
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mai–6 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dan Gyfaredd Gwlân
Amgueddfa Wlân Cymru
230 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
‘Rheol 50cm’ Bendith neu felltith?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
628 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin–4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Medi 2015–1 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Arddangosiad Hollti Llechi
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
Amgueddfa Lechi Cymru
1 Ionawr 2013–1 Medi 2015
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Gorffennaf 2014–26 Hydref 2016
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Hydref 2014–30 Medi 2015
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ionawr–13 Rhagfyr 2015
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Wedi'i droelli a'i liwio
Digwyddiad
Troellwyr Sir Gaerfyrddin a Throellwyr, Gwehyddwyr a Lliwyddion Ceredigion
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10.30am-3pm
Pawb / Am Ddim
Taith Gerdded 2010
Digwyddiad
Taith y Pentref
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau Tywys
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Rygio yn yr Amgueddfa
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Y Stori Wlanog
Digwyddiad
Y Stori Wlanog
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Clwb Gwau
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
2pm-4pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Llwybr yr Artist
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Ebrill–1 Medi 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8–10 Ebrill, 29–31 Gorffennaf, 6–7, 19–21, 26–28 Awst, 19–20 Medi a 14–15 Tachwedd 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Ebrill, 9 Mai, 13 Mehefin, 11 Gorffennaf, 8 Awst a 12 Medi 2015
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Lowri Evans
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu i oedolion sy'n dysgu Cymraeg
Amgueddfa Wlân Cymru
18 Ebrill a 9 Mai 2015
10am - 2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi 2015
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Ebrill 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 a 28 Ebrill 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Teithiau Tywys Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Ebrill–4 Hydref 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Ebrill 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Ebrill 2015
20.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf - "Mae merched Cymru’n frwydrwyr da”: gwaith menywod yng Nghymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ebrill 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
24 Ebrill 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair ‘vintage’ a gwaith llaw
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Ganslo
25 Ebrill 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu – anifeiliaid mewn pyllau ac afonydd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ebrill 2015
1-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Ebrill 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws.
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
25 Ebrill 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Crefft yr Helygen
Amgueddfa Wlân Cymru
25 Ebrill 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Digwyddiad
Wonderwool 2015
Amgueddfa Wlân Cymru
25 a 26 Ebrill 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas Ceffylau Haearn Morgannwg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 a 26 Ebrill 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Ebrill 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Basged Wyddelig
Amgueddfa Wlân Cymru
26 Ebrill 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Ebrill 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gosod Pyst Planhigion Lluosflwydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Ebrill 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Ebrill 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith: Cerflunio’r Corff
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Ebrill 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Ebrill 2015
20.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Amser Canu’r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Planhigion a Blodau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mai 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Mai 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Mai 2015
2-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Ffelt: Pocedi a Phyrsiau
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
1 Mai 2015
10am-4.30pm
Oedolion / £35 y pen (£95 am y tri gweithdy ffelt)
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
2 Mai 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Mai 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Wythnos Adar
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai 2015
5.30am
Pawb / £8 yr un
Digwyddiad
Hau Hadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Codi'r Fedwen Fai
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai 2015
11.30, 1pm a 2pm
Pawb / Am Ddim
Baner y ddraig Goch a gynhyrchwyd gan Howell & Co ac a gyflwynwyd i Alldaith Scott.
Sgwrs
Fforwm Hanes Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai 2015
10am-5pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Hosanau Gwynt Gŵyl y Banc
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Mai, 13 Mehefin, 29 Awst a 1 Hydref 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Sleep Furiously (U 2007)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Mai 2015
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Floralia
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
4 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Codir tâl bychan am rai gweithgareddau
Digwyddiad
Ffilm Gŵyl y Banc: How to Train Your Dragon 2 3D (PG 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4 Mai 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Sgwrs Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mai 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5, 12 a 19 Mai 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Pigo Planhigion Ifanc Allan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Mai 2015
20.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
8 Mai 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Ffelt: Blodau, Gleiniau a Chordiau
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
8 Mai 2015
10am-4.30pm
Oedolion / £40 y pen (£95 am y tri gweithdy ffelt)
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwneuthurwyr Les De Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Corn Poppy
Digwyddiad
Hau Hadau Pabi
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mai 2015
11am-1pm a 3-4pm
Oedolion / Am Ddim
Corn Poppy
Digwyddiad
Hwyl i’r teulu ar y ddôl
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mai 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Matiau Rhacs wedi’u Bachu
Amgueddfa Wlân Cymru
9 Mai 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Trysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Morris Minor
Digwyddiad
Mania Morris Minor!
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
10 Mai 2015
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Mai 2015
1.05pm
Addas i oed 8+. / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gosod Pyst Planhigion Lluoslfwydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Mai 2015
20.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Noson Blasu Gwin
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mai 2015
7pm
Oedolion / Tocynnau 15/£12.50
ffigwr, jâd
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Cyflwyniad i Jêd Tsieineaidd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
15 Mai 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Mai 2015
20.45-22.45
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Creu Ffelt: Hetiau
Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Ganslo
15 Mai 2015
10am-4.30pm
Oedolion / £40 y pen (£95 am y tri gweithdy ffelt)
Digwyddiad
Amgueddfeydd Liw Nos – Noson Wyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Mai 2015
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau £3.50 y pen
Sgwrs
Diwrnod Gyrfaoedd y Diwydiannau Creadigol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
16 Mai 2015
10am-4pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Ymerodraeth, Clod a Chrefydd: Malta dan Warchae 1565
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mai 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Byw yn y Wlad: Gŵyl Fai
Amgueddfa Wlân Cymru
16 Mai 2015
10am-3pm
Pawb / Mynediad am ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 a 17 Mai 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
17 Mai 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Mai 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn y Gwanwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn_ / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mai 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Mai 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Bryfed ar y Domen Fawr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
23 Mai 2015
11.30am-1pm a 2pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pavane Early Music Consort
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mai 2015
11am, 1pm and 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau a Phlanhigion
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Plannu Hedyn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 a 24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn – y Dull Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
23 a 30 Mai 2015
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen (gostyngiad i gyplau).
heulforgi anferth
Digwyddiad
Dyluniwch eich Oriel Wyddoniaeth
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2331 Mai 2015
11am-4pm
Teuluoedd / Dim angen archebu, galwch heibio ond efallai y bydd llefydd yn gyfyngedig.
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
2331 Mai 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor: Bwâu a Ffyn Tafl
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
2529 Mai 2015
11am-3pm. Mynediad olaf 2.30pm
Teuluoedd / £2
Digwyddiad
Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen Iâ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2531 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Cwpan a'r bêl, y chwiban a'r ratl
Digwyddiad
Teganau ar Iard yr Ysgol
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2629 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd y Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 a 28–29 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dweud eich Dweud
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2629 Mai 2015
11am,1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Siarad Rhufeinig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
27 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Blodau'r Gwanwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
27 Mai 2015
11am-1pm & 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Gweddillion yr ichthyosor ar ôl eu paratoi i'w harddangos
Digwyddiad
Sgwrs Amser Cinio: Hanes Natur
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mai 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Grefftau Treftadaeth Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Mai 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mai 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Mai 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Creu Pypedau o Sanau
Amgueddfa Wlân Cymru
2830 Mai 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Ty Cychod
Sgwrs
Sgwrs: Pysgota Traddodiadol yng Nghymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
29 Mai 2015
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Mai 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
1pm a 3pm
5oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mai 2015
21.00-23.00
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
Bwyd yr Oes Haearn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 a 31 Mai 2015
11am-1pm &2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i... Natur: Gweithdy i’r Teulu – Blodau’r Gwanwyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
31 Mai 2015
1-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Wythnos y Gwirfoddolwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2, 9, 16, 23 a 30 Mehefin 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a Threnau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Mehefin 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Mehefin 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am a 2.30pm
7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll y Rhyfel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Noswyl y Frwydr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 a 7 Mehefin 2015
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
6 a 20 Mehefin 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Mehefin 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
11am
7+ / £2.50 y plentyn
Sgwrs
Taith Gerdded o Amgylch y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Llythrennau Hardd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Mehefin 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Gwau a Gwnio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Gwyl Plant
Digwyddiad
Gwyl Plant Morgannwg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
10am-2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Ystlym
Digwyddiad
Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Mehefin 2015
8.30pm-11.00pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau Vintage
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Mynediad am ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Pride (15 2014)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Mehefin 2015
2pm
15+ / Am Ddim
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Tocio Coed Ffrwythau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2015
2.00pm-3.00pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfrinachau’r Storfa
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
18 Mehefin 2015
4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Mehefin 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Mynydd Cilfái
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs y Gymdeithas Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ail-greu Llys Llywelyn Fawr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mehefin 2015
10.30am-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy Gwneud Cardiau Sul y Tadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Mehefin 2015
11am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai i'r Teulu: Goleuni! Dathliadau Blwyddyn Ryngwladol Goleuni 2015
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Mehefin 2015
10am-4pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Gwau â Gwŷdd Peg
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Mehefin 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Stryd: Her Sbageti a Malws Melys!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 a 21 Mehefin 2015
12.30pm-3.30pm
Addas i blant 7 i 12 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Rali Fysiau Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Despicable Me 2 - 3D (U 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bragu gyda Tomos a Lilford
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2015
11am-1pm a 2pm-4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Sul y Tadau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin 2015
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mehefin a 17 Medi 2015
10am-3pm
18+ / £40
Sgwrs
Taith Gerdded: Tref Hardd a Hyll
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
Amgueddfa Wlân Cymru
27–28 Mehefin 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen fesul dydd
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Gorffennaf 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws.
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Clwb Cwiltio
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Flynyddol Cymdeithas Rhosod y Rhondda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 5 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Môr-ladron Amser
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 5 Gorffennaf 2015
11am-3pm
Teuluoedd / £1 y pen
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
4 a 18 Gorffennaf 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Lansiad Llwybr y Castell
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
610 Gorffennaf 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Make an Aria
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Gorffennaf 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Fragu
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Gorffennaf 2015
9.30am - 5 pm
18+ yn unig / £120
Sgwrs
Tu ôl i'r Llenni: Ystafelloedd y Gweision
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
2pm-3pm Saesneg 3pm-4pm Cymraeg
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Gwin Gwledig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
9.30am-1pm
18+ yn unig / £70
Cwrs
Cwrs Bragu Hanner Diwrnod: Cwrw Danadl
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Gorffennaf 2015
2pm - 5.30pm
18+ yn unig / £70
Rhosod
Digwyddiad
Holi'r Garddwr: Gofal Rhosod yn yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
18 Gorffennaf 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Matiau Rhacs – Creu Blodau
Amgueddfa Wlân Cymru
18 Gorffennaf 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Sioe Geir Sir Forgannwg
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Gorffennaf 2015
1pm-4pm
Oedolion / £20 y pen
Digwyddiad
5 Diwrnod o Fwyndoddi
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2024 Gorffennaf 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Archaeoleg: Mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
2pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Creu mosaig
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
25 Gorffennaf 2015
10am-12pm and 2pm-4pm.
Teuluoedd / £3 y pen
Digwyddiad
Helfa Bryfed ar y Domen Fawr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
25 Gorffennaf 2015
11.30am-1pm a 2pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Penwythnos Pysgota
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25 a 26 Gorffennaf 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai i'r Teulu: Goleuni! Dathliadau Blwyddyn Ryngwladol Goleuni 2015
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Gorffennaf a 15 Awst 2015
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Cert Celf
Digwyddiad
Cert Celf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
25–26 Gorffennaf, 1–2, 8–9, 15–16 a 22–23 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
Amgueddfa Wlân Cymru
25 Gorffennaf–30 Awst 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Natur
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Gorffennaf, 10–11 a 17 Awst 2015
o 11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Gorffennaf 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Baneri a Byntin - Gloynnod Byw a Mor-ladron
Amgueddfa Wlân Cymru
30 Gorffennaf–1 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
1 Awst 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Cardiau Post a Phropaganda
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
35 Awst 2015
11am-2pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad 'Boutique'
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
316 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 6–7 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 a 6–7 Awst 2015
2 - 3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i’r Teulu (Danteithion Sawrus)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Awst 2015
11am - 12.30pm
8+ / £15 y plentyn
Cwrs
Hoffi Pobi: Dosbarth Coginio i'r Teulu (Danteithion Melys)
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Awst 2015
2-3.30pm
8+ / £15 y plentyn
Ystlym
Digwyddiad
Taith yr Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10, 12, 17, 19 a 26 Awst 2015
8.45pm
Teuluoedd / £5 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
6 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Muzzleloaders
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 a 9 Awst 2015
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth a Rhyfel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1114 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Gerdyn Post, Telegram neu Lythyr: cyfarthrebu yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
13 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Collage Coed Teulu
Amgueddfa Wlân Cymru
1315 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Sut i Greu Gardd Flodau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
14 a 15 Awst 2015
2pm-3pm 3pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llinynnau Pwrs a Phwyntiau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 a 15 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Bostfeistres.
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Awst 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Awst 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cymdeithas y Seiri
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2023 Awst 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Awst 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Blychau Trychfilod
Amgueddfa Wlân Cymru
2729 Awst 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
Amgueddfa Wlân Cymru
5 a 19 Medi 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Hambwrdd Helyg
Amgueddfa Wlân Cymru
12 Medi 2015
1.45pm-4.45pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Creu Casglwr Afalau
Amgueddfa Wlân Cymru
12 Medi 2015
10am-1pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bachu Clo
Amgueddfa Wlân Cymru
19 Medi 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
26 a 27 Medi 2015
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim