Ymweld a Gweld

Mae orielau Esblygiad Cymru yn gartref i'r arddangosfa newydd a chyffrous a agorwyd ym mis Hydref 1993, ac sy'n adrodd stori Cymru wrth iddi gychwyn ar ei thaith ddaearegol ar draws y ddaear tua 700 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Daw'r daith yn fyw trwy gyfrwng nifer o sbesimenau ysblennydd ac arddangosiadau gweledol, ynghyd ag adluniad trawiadol sy'n dangos sgerbydau ac olion traed trawiadol y deinosoriaid.

Deinosoriaid ar Droed

Bydd yr arddangosfa deithiol Deinosoriaid Ar Droed i'w gweld mewn amrywiol fannau o amgylch y DU ar ei thaith 4 blynedd. Fe'i cynhyrchwyd ar y cyd gyda Phrifysgol Colorado, Denver, UDA, ac mae'r arddangosfa yn astudio'r wybodaeth bwysig y gallwn ei dysgu am fywydeg ac ymddygiad deinosoriaid trwy astudio eu holion. Mae llawer o'r arddangosfa yn canolbwyntio ar yr olion deinosoriaid syfrdanol a ganfuwyd yn UDA, ond plethwyd gwybodaeth am safleoedd pwysig yng Nghymru, Lloegr a gweddill y byd i'r stori hefyd.

Y ffordd orau i werthfawrogi'r arddangosfeydd a'r sbesimenau hyn yw drwy ymweld â'n horielau yng Nghaerdydd, neu'r mannau eraill lle fydd yr arddangosfa deithiol i'w gweld. Ceir manylion ar sut i gyrraedd yr Amgueddfa yn y car, ar drên, ar fws ac ar droed, ynghyd ag oriau agor a thâl mynediad yma.

Mae modd i aelodau o'r cyhoedd ac ymchwilwyr proffesiynol ddefnyddio gweddill y casgliadau a gedwir o fewn yr Adran Ddaeareg at ddibenion addysg.

Am wybodaeth bellach ac ymholiadau ynglyn â defnyddio'r casgliadau at ddiben astudio, cysylltwch â Rheolwyr Casgliadau'r Adran: Cindy Howells ar gyfer Palaeontoleg a Dr Jana Horák ar gyfer Mwnoleg a Phetroleg. Am wybodaeth gyffredinol am y drefn o ran defnyddio sbesimenau ar gyfer gwaith ymchwil, a fyddech gystal â chyfeirio at y Polisi Ar Ddefnyddio'r Casgliadau. Mae polisi'r Amgueddfa yn cwmpasu pob disgyblaeth, ond mae'n amrywio ar nifer o bwyntiau penodol o adran i adran.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.