Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Ymweld a Gweld

Mae orielau Esblygiad Cymru yn gartref i'r arddangosfa newydd a chyffrous a agorwyd ym mis Hydref 1993, ac sy'n adrodd stori Cymru wrth iddi gychwyn ar ei thaith ddaearegol ar draws y ddaear tua 700 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Daw'r daith yn fyw trwy gyfrwng nifer o sbesimenau ysblennydd ac arddangosiadau gweledol, ynghyd ag adluniad trawiadol sy'n dangos sgerbydau ac olion traed trawiadol y deinosoriaid.

Deinosoriaid ar Droed

Bydd yr arddangosfa deithiol Deinosoriaid Ar Droed i'w gweld mewn amrywiol fannau o amgylch y DU ar ei thaith 4 blynedd. Fe'i cynhyrchwyd ar y cyd gyda Phrifysgol Colorado, Denver, UDA, ac mae'r arddangosfa yn astudio'r wybodaeth bwysig y gallwn ei dysgu am fywydeg ac ymddygiad deinosoriaid trwy astudio eu holion. Mae llawer o'r arddangosfa yn canolbwyntio ar yr olion deinosoriaid syfrdanol a ganfuwyd yn UDA, ond plethwyd gwybodaeth am safleoedd pwysig yng Nghymru, Lloegr a gweddill y byd i'r stori hefyd.

Y ffordd orau i werthfawrogi'r arddangosfeydd a'r sbesimenau hyn yw drwy ymweld â'n horielau yng Nghaerdydd, neu'r mannau eraill lle fydd yr arddangosfa deithiol i'w gweld. Ceir manylion ar sut i gyrraedd yr Amgueddfa yn y car, ar drên, ar fws ac ar droed, ynghyd ag oriau agor a thâl mynediad yma.

Mae modd i aelodau o'r cyhoedd ac ymchwilwyr proffesiynol ddefnyddio gweddill y casgliadau a gedwir o fewn yr Adran Ddaeareg at ddibenion addysg.

Am wybodaeth bellach ac ymholiadau ynglyn â defnyddio'r casgliadau at ddiben astudio, cysylltwch â Rheolwyr Casgliadau'r Adran: Cindy Howells ar gyfer Palaeontoleg a Dr Jana Horák ar gyfer Mwnoleg a Phetroleg. Am wybodaeth gyffredinol am y drefn o ran defnyddio sbesimenau ar gyfer gwaith ymchwil, a fyddech gystal â chyfeirio at y Polisi Ar Ddefnyddio'r Casgliadau. Mae polisi'r Amgueddfa yn cwmpasu pob disgyblaeth, ond mae'n amrywio ar nifer o bwyntiau penodol o adran i adran.