Casgliadau

Polisi Ar Ddefnyddio'r Casgliadau

 1. Cyflwyniad
 2. Mynediad i'r casgliadau a defnyddio'r casgliadau
 3. Taliadau
 4. Cyfyngiadau
 5. Safonau mynediad
 6. Cyfleusterau
 7. Canllawiau
 8. Goruchwyliaeth

1 Cyflwyniad

Pwrpas bodolaeth casgliadau AOCC yw ehangu gwybodaeth; ni ellir gwireddu'r nod hwn oni fo'r gwrthrychau a'r sbesimenau ar gael ar gyfer gwaith ymchwil, dysgu, arddangos ac i'w benthyg. Ar yr un pryd, rhaid cydnabod bod AOCC yn dal casgliadau (mewn ymddiriedolaeth) ar gyfer y cyhoedd, a rhaid monitro'r defnydd sydd arnynt yn ofalus er mwyn eu hamddiffyn rhag cael eu camddefnyddio, ac er mwyn sicrhau y byddant o ddefnydd yn y dyfodol. Polisi AOCC yw sicrhau bod eu casgliadau ar gael gymaint â fo'n bosibl o fewn cyfyngiadau adnoddau a chadwraeth.

2 Mynediad i'r casgliadau a defnyddio'r casgliadau

Mae mynediad i gasgliadau'r Amgueddfa yn ymwneud â darparu'r cyfle i ddefnyddio'r casgliadau yn gorfforol yn ogystal ag o ran gwybodaeth. Ystyriaethau o ran gofal a rheolaeth addas ar y casgliadau sy'n pennu i ba raddau y bydd mynediad corfforol iddynt. Nodir yr ystyriaethau hyn yn y fan yma ac yn nogfen yr Amgueddfa, Policy on Care of the Collections. Ceir mynediad i'r casgliadau hefyd trwy dderbyn ar fenthyg y gwrthrychau neu'r sbesimenau. Manylir ar y broses hon yn nogfen Policy on Loans yr Amgueddfa.

Mae mynediad i'r casgliadau o ran gwybodaeth yn golygu darparu gwybodaeth am wrthrychau a sbesimenau trwy gatalogau a chyhoeddiadau, boed y rheiny'n lawlyfrau neu'n gatalogau electronig (gweler dogfen yr Amgueddfa, Policy on the Acquisition and Disposal of the Museum's Collections).

Mae defnydd y casgliadau yn ymwneud â'r holl amrywiol fathau o ddefnydd a wneir ar y gwahanol wrthrychau a sbesimenau er mwyn cyflawni amcanion yr Amgueddfa, yn

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.