Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Profiad gwaith

Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr 14-18 oed. Mae lleoliadau ar gael yn yr adrannau canlynol:

 • Archeoleg a Niwmismateg*
 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
 • Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol*
 • Adeiladau
 • Cadwraeth*
 • Dogfennaeth
 • Ystadau
 • Digwyddiadau
 • Cyllid
 • Daeareg
 • Uned yr Adeiladau Hanesyddol
 • Adnoddau Dynol
 • TGCh
 • Addysg (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Addysg (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)†
 • Llyfrgell
 • Marchnata
 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
 • Amgueddfa Lechi Cymru
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
 • Amgueddfa Wlân Cymru
 • Ffotograffiaeth
 • Cyhoeddiadau
 • Manwerthu
 • Bywyd Gwerin†
 • Gwasanaethau i ymwelwyr (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Gwasanaethau i ymwelwyr (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)†

* Myfyrwyr chweched dosbarth yn unig
† Cymraeg yn hanfodol

Sut i ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio yn cael ei gweinyddu gan Gyrfa Cymru Mae gan Gyrfa Cymru gronfa ddata o'r holl leoliadau posibl a gallwch edrych arni yn yr ysgol neu yn eich canolfan yrfaoedd leol.

Rhaid archebu lleoliadau ar y gronfa ddata a bydd eisiau i chi lenwi ffurflen gais (ar gael yn eich ysgol neu drwy Gyrfa Cymru). Bydd yr adran berthnasol yn penderfynu a allant eich derbyn ar y dystiolaeth a rowch yn y ffurflen gais.

Cofiwch bydd angen o leiaf chwe wythnos o rybudd cyn i chi gychwyn ar unrhyw leoliad ac nad oes sicrwydd o gael lleoliad nes bod cadarnhad wedi dod oddi wrth Amgueddfa Cymru. Oherwydd y diddordeb mawr mewn gwneud profiad gwaith yn Amgueddfa Cymru yn anffodus ni allwn gynnig lleoliad i bawb. Mae misoedd yr haf yn arbennig o boblogaidd gyda gormod o bobl yn gofyn am le. Mae ffactorau eraill hefyd yn cyfyngu ar y lleoliadau sydd ar gael megis amser y staff a hyfforddiant.

Danfonwch eich cwestiynau am brofiad gwaith at Elaine Davies, Cydlynydd Profiad Gwaith.