Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr 14-18 oed. Mae lleoliadau ar gael yn yr adrannau canlynol:

 • Archives (St Fagans National History Museum) *
 • Big Pit National Coal Museum
 • Collections Centre (Nantgarw)
 • Conservation (Textiles) (St Fagans National History Museum) +
 • Design (National Museum Cardiff)
 • Estates (Farm & Gardens) (St Fagans National History Museum)
 • Events (National Museum Cardiff)
 • Finance (National Museum Cardiff)
 • Historic Buildings Unit (St Fagans National History Museum)
 • History & Archaeology (National Museum Cardiff)
 • Human Resources (National Museum Cardiff)
 • ICT (National Museum Cardiff)
 • Learning (National Museum Cardiff)
 • Learning (St Fagans National History Museum) *
 • Library (National Museum Cardiff)
 • Marketing (National Museum Cardiff)
 • National Roman Legion Museum
 • National Slate Museum *
 • National Waterfront Museum
 • National Wool Museum *
 • Natural Sciences (Biosyb) +
 • Natural Sciences (Geology) +
 • Observing a Blacksmith (St Fagans National History Museum) – Oct to March only
 • Social & Cultural History (St Fagans National History Museum) * +
 • Visitor Services (National Museum Cardiff)
 • Visitor Services (St Fagans National History Museum) *

* welsh essential

+ sixth form students only

Sut i ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio yn cael ei gweinyddu gan Gyrfa Cymru Mae gan Gyrfa Cymru gronfa ddata o'r holl leoliadau posibl a gallwch edrych arni yn yr ysgol neu yn eich canolfan yrfaoedd leol.

Rhaid archebu lleoliadau ar y gronfa ddata a bydd eisiau i chi lenwi ffurflen gais (ar gael yn eich ysgol neu drwy Gyrfa Cymru). Bydd yr adran berthnasol yn penderfynu a allant eich derbyn ar y dystiolaeth a rowch yn y ffurflen gais.

Cofiwch bydd angen o leiaf chwe wythnos o rybudd cyn i chi gychwyn ar unrhyw leoliad ac nad oes sicrwydd o gael lleoliad nes bod cadarnhad wedi dod oddi wrth Amgueddfa Cymru. Oherwydd y diddordeb mawr mewn gwneud profiad gwaith yn Amgueddfa Cymru yn anffodus ni allwn gynnig lleoliad i bawb. Mae misoedd yr haf yn arbennig o boblogaidd gyda gormod o bobl yn gofyn am le. Mae ffactorau eraill hefyd yn cyfyngu ar y lleoliadau sydd ar gael megis amser y staff a hyfforddiant.

Danfonwch eich cwestiynau am brofiad gwaith at Elaine Davies, Cydlynydd Profiad Gwaith.