Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr 14-18 oed. Mae lleoliadau ar gael yn yr adrannau canlynol:

 • Archifau (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru) *
 • Amgueddfa Lofaol Big Pit
 • Y Ganolfan Gasgliadau (Nantgarw)
 • Cadwraeth (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru) +
 • Design (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Ystadau (Ffermydd a Gerddi) (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)
 • Digwyddiadau (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Cyllid (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Uned Adeiladau Hanesyddol (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)
 • Hanes ac Archaeoleg (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Adnoddau Dynol (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • TGCh (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Addysg (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru)
 • Y Llyfrgell (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Marchnata (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd)
 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
 • Amgueddfa Lechi Cymru *
 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
 • Amgueddfa Wlân Cymru *
 • Y Gwyddorau Naturiol (Biosyb) +
 • Y Gwyddorau Naturiol (Daeareg) +
 • Arsylwi a Gofannu (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru) – Hydref i Mawrth yn unig
 • Bywyd Gwerin (Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru) * +
 • Gwasanaethau Ymwelwyr (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd neu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru*)

* Cymraeg yn hanfodol

+ myfyrwyr chweched dosbarth yn unig

Sut i ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio yn cael ei gweinyddu gan Gyrfa Cymru sy’n cadw cronfa ddata o'r holl leoliadau posibl, a gallwch edrych arni yn yr ysgol neu yn eich Canolfan Yrfaoedd leol.

Rhaid archebu lleoliadau ar y gronfa ddata a bydd angen i chi lenwi ffurflen gais (ar gael yn eich ysgol neu drwy Gyrfa Cymru). Bydd yr adran berthnasol yn penderfynu a allant eich derbyn ar y dystiolaeth a rowch yn y ffurflen gais.

Sylwer, bydd angen o leiaf chwe wythnos o rybudd cyn i chi gychwyn ar unrhyw leoliad ac nad oes sicrwydd o gael lleoliad nes bod cadarnhad wedi dod oddi wrth Amgueddfa Cymru.

Oherwydd y diddordeb mawr mewn gwneud profiad gwaith yn Amgueddfa Cymru yn anffodus ni allwn gynnig lleoliad i bawb. Mae misoedd yr haf yn arbennig o boblogaidd gyda gormod o bobl yn gofyn am le. Mae ffactorau eraill hefyd yn cyfyngu ar y lleoliadau sydd ar gael megis staff i oruchwylio, a hyfforddiant.

Anfonwch eich cwestiynau am brofiad gwaith at Elaine Davies, Cydlynydd Profiad Gwaith.