Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Profiad gwaith

Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig profiad gwaith i fyfyrwyr 14-18 oed. Mae lleoliadau ar gael yn yr adrannau canlynol:

* Myfyrwyr chweched dosbarth yn unig
† Cymraeg yn hanfodol

Sut i ymgeisio

Mae'r broses ymgeisio yn cael ei gweinyddu gan Gyrfa Cymru Mae gan Gyrfa Cymru gronfa ddata o'r holl leoliadau posibl a gallwch edrych arni yn yr ysgol neu yn eich canolfan yrfaoedd leol.

Rhaid archebu lleoliadau ar y gronfa ddata a bydd eisiau i chi lenwi ffurflen gais (ar gael yn eich ysgol neu drwy Gyrfa Cymru). Bydd yr adran berthnasol yn penderfynu a allant eich derbyn ar y dystiolaeth a rowch yn y ffurflen gais.

Cofiwch bydd angen o leiaf chwe wythnos o rybudd cyn i chi gychwyn ar unrhyw leoliad ac nad oes sicrwydd o gael lleoliad nes bod cadarnhad wedi dod oddi wrth Amgueddfa Cymru. Oherwydd y diddordeb mawr mewn gwneud profiad gwaith yn Amgueddfa Cymru yn anffodus ni allwn gynnig lleoliad i bawb. Mae misoedd yr haf yn arbennig o boblogaidd gyda gormod o bobl yn gofyn am le. Mae ffactorau eraill hefyd yn cyfyngu ar y lleoliadau sydd ar gael megis amser y staff a hyfforddiant.

Danfonwch eich cwestiynau am brofiad gwaith at Elaine Davies, Cydlynydd Profiad Gwaith.