Mae lleoli gwaith yn gyfle gwych i ennill profiad wrth weithio, ystyried dewis gyrfa, dangos blaengaredd a datblygu sgiliau ymhellach. Bydd Amgueddfa Cymru yn trefnu nifer penodol o leoliadau gwaith bob blwyddyn, ac oherwydd y galw uchel byddwn yn hysbysebu pob lleoliad ar dudalen Cyfleon Lleoli Cyfredol. Sail cais llwyddiannus fydd cymhathiad amlwg rhwng y project a nod ac astudiaethau’r ymgeisydd. Gyda saith amgueddfa genedlaethol ar draws Cymru, gallwn gynnig gwaith lleoli amrywiol mewn Archaeoleg, Celf, Cadwraeth, Daeareg, Hanes a mwy.

Caiff gwaith lleoli ei drefnu am gyfnod amser penodol sy’n galw am ymrwymiad amser gan yr ymgeisydd, yn ystod oriau swyddfa dydd Llun i ddydd Gwener fel arfer. Rhaid i ymgeisydd fod yn 18 mlwydd oed ac nid oes uchafswm oedran.

Lleoliad Gwaith Cadwraeth Amgueddfa

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth