Byddwn ni’n hysbysebu y rolau gwirfoddol ym mhob un o’n saith amgueddfa. Oherwydd y galw uchel ni allwn warantu lle i chi, ond rydym yn sicrhau y caiff pob cais ei drin yn gyfartal a’i ystyried. Mae Amgueddfa Cymru yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Gall hyd y rolau gwirfoddol amrywio, ond maen nhw fel ar fer yn rhai tymor byr neu dymor hir, a bydd y Taflen Wybodaeth yn manylu ar hyn. Da fyddai cofio hefyd y gall y rolau yma gael eu hysbysebu gyda dyddiad cau neu fod yn agored tan i bob lle gael ei lenwi.

Gwirfoddolwyr Garddio, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth