Gwirfoddoli

Drwy wirfoddoli, gallwch chi wneud cyfraniad gwerthfawr i Amgueddfa Cymru. Gall gwirfoddolwyr ymwneud ag amrywiaeth o brojectau ym mhob un o saith amgueddfa genedlaethol Cymru, gan daflu goleuni newydd ar ein casgliadau, ein helpu â gweithgareddau addysg neu i adeiladu rhai o’n adeiladau hanesyddol hyd yn oed.

Oherwydd y galw uchel, rydym yn hysbysebu pob rôl wirfoddol i gadw’r broses mor deg â phosibl. Edrychwch ar y Cyfleon Cyfredol i weld pa rolau sydd ar gael ar hyn o bryd. Cofiwch ddarllen y disgrifiad rôl yn drylwyr, yn enwedig yr adran Gofynion ac Ymrwymiad. Pan fyddwch chi’n penderfynu eich bod am ymuno â’r gymuned wirfoddoli, llenwch y Ffurflen Gais a’i dychwelyd at gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk.

Rhaid i bod ymgeisydd fod dros 18, ond nid oes uchafswm oedran.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr drwy e-bostio gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk neu ffonio (029) 2057 3419.