Rydych chi yn:  >   >   >   > 

Fforwm Ieuenctid (14-25)

Wyt ti rhwng 14 ac 25 oed? Alli di ein helpu i ddenu mwy o bobl ifanc i’n hamgueddfeydd? Rydyn ni’n chwilio am syniadau newydd, creadigol ac eisiau clywed dy farn – dyma dy gyfle i ddweud dy ddweud a dylanwadu ar y penderfyniadau yn Amgueddfa Cymru.

Diolch i nawdd GwirVol mae Amgueddfa Cymru yn sefydlu Fforymau Ieuenctid ym mhob un o’n hamgueddfeydd ar draws Cymru. Gwahoddir pobl ifanc rhwng 14-25 i ddod yn bartneriaid yn y gwaith o wneud penderfyniadau a threfnu gweithgareddau. Bydd y fforymau yn ystyried barn pobl ifanc ac yn mynd i’r afael â materion sydd yn bwysig iddyn nhw. Byddwn yn cynnwys pobl ifanc ym mhrojectau, arddangosfeydd a digwyddiadau Amgueddfa Cymru fel bod gennym well siawns o ddiwallu eu anghenion.

Oherwydd y galw uchel, rydym yn hysbysebu pob rôl wirfoddol i gadw’r broses mor deg â phosibl. Edrychwch ar y cyfleon Fforwm Ieuenctid cyfredol i weld peth sydd ar gael ar hyn o bryd. Cofiwch ddarllen y disgrifiad rôl yn drylwyr, yn enwedig yr adran Gofynion ac Ymrwymiad. Pan fyddwch chi’n penderfynu eich bod am ymuno, llenwch y Ffurflen Gais gan ddweud pa Amgueddfa chi am ymuno a’i dychwelyd at gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk

Nid oes lleoedd ar gael ar hyn o bryd, beth am edrych ar ein tudalennau Gwirfoddoli new Profiad Gwaith am syniadau a chyfleon. Gallwch chi hefyd ddilyn y diweddaraf am gyfleon newydd ar Twitter.

Stonewall - Hyrwyddwyr Amrywiaeth
GwirVol - Fforwm Ieuenctid
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.