Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddoli cymunedol yn ffordd wych o helpu eich cymuned leol tra’n annog eich grŵp i weithio fel tîm. Yn y gorffennol, mae gwahanol grwpiau, elusennau lleol a chymdeithasau wedi gwirfoddoli gyda ni ac mae nhw wedi helpu’r Amgueddfa â nifer o brojectau mawr fel garddio, gwaith fferm a threfnu a phrosesu deunydd archif hyd yn oed.

Os oes gennych ddiddordeb mewn Gwirfoddoli Cymunedol, anfonwch e-bost at y Cydlynydd Gwirfoddolwyr (gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk) gan nodi’r canlynol:

  • Enw’r sefydliad
  • Dyddiadau yr ydych ar gael i wirfoddoli (rhowch rybudd o 4-6 wythnos)
  • Amgueddfa ddelfrydol (un o saith lleoliad Amgueddfa Cymru)
  • Y math o wirfoddoli oedd gennych mewn golwg
  • Ni allwn warantu cyfle i bawb wirfoddoli, ond fe wnawn ein gorau i’ch cynnwys yn ein cynlluniau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’n Cydlynydd Gwirfoddolwyr drwy e-bostio gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk neu ffonio (029) 2057 3419.