Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Croeso a diolch am eich diddordeb mewn gwirfoddoli yn Amgueddfa Cymru.

Mae'n hamgueddfeydd yn llawn o wrthrychau diddorol a phrojectau atyniadol i'ch ysbrydoli a'ch diddanu.

Fel gwirfoddolydd gallwch wneud cyfraniad pwysig. Gall wirfoddoli gynyddu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ar gael yn Amgueddfa Cymru a chyflwyno gwedd newydd ar ein gwaith.

Gall gwirfoddoli gynnwys helpu ymwelwyr i fwynhau trin gwrthrychau yn ein horielau enwog, catalogio sbesimenau y tu ôl i'r llenni gyda staff arbenigol neu gael pridd ar eich dwylo yn ein gerddi hardd, hanesyddol.

Dyma'r casgliadau cenedlaethol sy'n perthyn i bobl Cymru. Felly beth am ymuno â ni i reoli, cadw ac arddangos ein treftadaeth?

Gwirfoddoli

Rolau ar gael ar gyfer y tymor byr a hir. Ar gyfer oedolion dros 18 oed.

» Mwy o wybodaeth am wirfoddoli

Profiad gwaith

Ar gyfer myfyrwyr ysgol 15-18 oed.

» Mwy o wybodaeth am brofiad gwaith

Fforwm Ieuenctid

Ar gyfer pobl 14-2 oed.

» Mwy o wybodaeth am y Fforwm Ieuenctid

Lleoliadau gwaith

Gellir gofyn am leoliad fel rhan o gwrs astudio ffurfiol. Ar gyfer myfyrwyr addysg uwch dros 18 oed.

» Mwy o wybodaeth am leoliadau gwaith a hyfforddi

Prentisiaethau

Ar gyfer dysgu wrth wneud y swydd.

» Mwy o wybodaeth am brentisiaethau

Gwirfoddoli
Gwirfoddoli