Creu Hanes yn Sain Ffagan

Ar 20 Gorffennaf 2012 cyhoeddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri ei bod yn rhoi £11.5 miliwn i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Dyma’r grant mwyaf a ddyfarnwyd gan y Gronfa yng Nghymru erioed.

Bydd yr arian yn cyfrannu at Creu Hanes, project cyffrous gwerth £25.5 miliwn i weddnewid y trysor cenedlaethol hwn.

Byddwn yn ymestyn y llinell amser yn Sain Ffagan er mwyn i ymwelwyr allu dilyn straeon am bobl Cymru, o’r brodorion cyntaf hyd heddiw a thu hwnt.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael yma wrth i'r project ddatblygu, a bydd digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan a Chreu Hanes yn Sain Ffagan.

Mwy am y project Blog

Creu hanes ar y cyd

Fynedfa newydd
Prif adeilad

Amgueddfa am bobl Cymru fu Sain Ffagan erioed. Ond mae’r stori yn parhau, a chyda’ch cymorth chi, ein bwriad yw ei chyfoethogi a’i datblygu ymhellach.

Dyma ein cynlluniau. Wrth i’r gwaith adeiladu, yr arddangosfeydd a’r gweithgareddau ddatblygu, hoffem ichi fod yn rhan o’r broses – naill ai ar y safle neu ar-lein.

Cyfrannu rhodd i Sain Fagan

Profiadau newydd

Dros 230,000 o flynyddoedd o hanes

Llys Rhosir
Y Gweithdy
Y Gweithdy

Am y tro cyntaf erioed, cewch olrhain bywyd yng Nghymru o’r trigolion cynharaf hyd heddiw yn Sain Ffagan.

Rydym ni am droi prif adeilad Sain Ffagan yn lle dymunol a difyr – profiad i’w gofio yn hytrach na gofod i ruthro drwyddo.

Orielau difyr

Bydd orielau newydd cyffrous yn edrych ar dair agwedd ar ein hanes. Dewch draw:

 • i drafod a dadlau sut, pryd a pham y daeth Cymru yn genedl
 • i ddarganfod manylion bywyd beunyddiol gwahanol bobl, ddoe a heddiw
 • i ddathlu a dysgu sgiliau creadigol cenedlaethau o wneuthurwyr.

Archaeoleg arbrofol

Bydd y profiad archaeolegol yn ymestyn i’r safle awyr agored. Yn seiliedig ar dystiolaeth archaeolegol, byddwn yn ail-greu:

 • Llys Rhosyr, un o lysoedd tywysogion Gwynedd, lle bydd cyfleusterau preswyl ar gael i blant ysgol
 • Bryn Eryr, o Ynys Môn, lle bydd cyfle i bobl ifanc weithio gyda ni i ail-greu cartref o’r Oes Haearn.

Ein bwriad yw creu:

 • mynedfa drawiadol i’ch croesawu i'r Amgueddfa
 • mannau i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau, awditoriwm a chyfleusterau gwell i ysgolion
 • ardal ymchwil bwrpasol lle gallwch astudio ein casgliadau
 • caffi fydd â golygfeydd o’r safle a lle chwarae newydd gerllaw.

Ar y safle, bydd adeilad ecogyfeillgar newydd sbon gyda chyfleusterau ar gyfer gweithdai crefft a pherfformiadau awyr agored.

Ni fydd rhaid aros i’r adeiladu fod ar ei draed – byddwn yn trefnu dyddiau agored sy’n rhoi cyfle i chi gyfarfod â’r tîm adeiladu a gweld y cynnydd gyda’r gwaith.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.