Dewch i'r coedwigoedd

[delwedd: panel natur]

Esiampl o'r paneli natur

Mae'n coedwig ffawydd prydferth yn lle gwych i weld bywyd gwyllt. Dyma rai o'r pethau y gallwch chi eu gwneud...

Llwybr Natur Newydd!

Llwybr Natur Newydd! Ewch am dro trwy ein coedwig hyfryd i ddysgu am fywyd gwyllt a'n llwybr natur cyffwrdd a gwneud. Codwch fodelau o risgl a dail i ganfod bwystfilod bach a dysgwch sut i fynd ar drywydd bywyd gwyllt. Darganfyddwch sut oedd y Celtiaid hynafol yn defnyddio coed i adeiladu tai.

Digwyddiadau difyr

Edrychwch ar y rhestr o ddigwyddiadau difyr ar gyfer teuluoedd a naturiaethwyr brwd.

Llwybrau hunan-arweiniol

Llwybrau hunan-arweiniol: Cymerwch lwybr hunan-arweiniol tymhorol o'r arddangosfa coedwigoedd yn Oriel 1

Ysgolion

Archebwch ddiwrnod o weithgareddau coedwigol am ddim gyda dehonglydd ein coedwigoedd.

Naturiaethwyr brwd / ffotograffwyr

Mae Sain Ffagan yn lle perffaith i wellach sgiliau adnabod neu i ymarfer eich ffotograffiaeth.

Hygyrchedd

Mae'r llwybr yn daith fer trwy'r goedwig ffawydd i'r Pentref Celtaidd, ac mae'n addas ar gyfer pramiau a chadeiriau olwyn. Am fwy o wybodaeth gwelwch ymweld a canllawiau mynediad.

Hanes

Plannwyd y goedwig yn Sain Ffagan gan Iarll Plymouth, perchennog Castell a gerddi Sain Ffagan, ar ddechrau'r 20fed ganrif. Heddiw mae'n warchodfa ar gyfer adar gwyllt, ystlumod, anifeiliaid prin ac yn lle gwych i fwynhau'r awyr agored.