Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cysylltwch â ni

Os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r casgliad ffoniwch (029) 20397951 neu ddefnyddiwch ein ffurflen ymholiaadau.

Byddwn yn ceisio ateb eich cwestiynau mor fuan ac mor lawn â phosibl ac os na allwn ddarparu'r deunydd sydd ei angen arnoch efallai y gallwn awgrymu Sefydliadau eraill a all fod â'r adnoddau perthnasol.

Rydym hefyd yn rhoi barn ar weithiau celfyddyd gain a chymhwysol drwy apwyntiad, er nad ydym yn cynnig gwasanaeth prisio.

Nodwch nad yw Amgueddfa Cymru'n cyflawni gwaith cadwraeth preifat, ac nad yw'n argymell nac yn cefnogi stiwdios cadwraeth preifat penodol. Ewch i'r Gofrestr Cadwraeth am fanylion ynglŷn â chadwraethwyr yng Nghymru a thrwy'r DU. http://www.conservationregister.com


Staff

Oliver Fairclough: Ceidwad

Ebost: Oliver Fairclough
Ffôn: (029) 2057 3275

Andrew Renton: Pennaeth Celfyddyd Gymhwysol

Ymholiadau: Gwaith cerameg, Tsieni (Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd), Dodrefn (Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd), Gwydr - Cyffredinol, Metelwaith - Japan, Porslen, Crochenwaith cyffredinol, Gwaith arian, Cerameg Cymru, Crefft, modern a chyfoes.

Ebost: Andrew Renton
Ffôn: (029) 2057 3297

Nicholas Thornton: ?

Ebost: Nicholas Thornton
Ffôn: (029) 2057 3299

Clare Smith: Rheolwr Casgliadau

Ymholiadau: Paentiadau olew, Cerfluniau, Printiau, darluniau, gweithiau ar bapur, Benthyciadau celf.

Ebost: Clare Smith
Ffôn: (029) 2057 3104

Emily O'Reilly: Prif Gadwraethydd Papur

Ymholiadau: Darluniau, Argraffiadau, Cadwraeth - papur, Dyfrliwiau - cadwraeth, Ffotograffau - cadwraeth.

Ebost: Emily O'Reilly
Ffôn: (029) 2057 3237

Beth McIntyre: ?

Ymholiadau: Darluniau, Argraffiadau, Dyfrliwiau, Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru Yr Ail Ryfel Byd.

Ebost: Beth McIntyre
Ffôn: (029) 2057 3232

Bryony Dawkes: Curadur Projectau Partneriaeth

Ebost: Bryony Dawkes
Ffôn: (029) 2057 3138

Lee Jones: Uwch Dechnegydd

Ebost: Lee Jones
Ffôn: (029) 2057 3239

Aled Williams: Technegydd Celf

Ebost: Aled Williams
Ffôn: (029) 2057 3239

Stephanie Roberts: Curadur Celf Hanesyddol (cyfnod mamolaeth)

Ymholiadau: Peintiadau Ewropeaidd (cyn 1900).

Ebost: Stephanie Roberts
Ffôn: (029) 2057 3131

Rachel Conroy: ?

Ymholiadau: Gwaith cerameg, Gwydr - Cyffredinol, Metelwaith - Japan, Porslen, Crochenwaith cyffredinol, Gwaith arian, Crefft, modern a chyfoes.

Ebost: Rachel Conroy
Ffôn: (029) 2057 3383

Anne Pritchard (On Maternity l: ?

Ymholiadau: Peintiadau Ewropeaidd (cyn 1900), Cerflunwaith Ewropeaidd (cyn 1900).

Ebost: Anne Pritchard (On Maternity l
Ffôn: (029) 2057 3131

Melissa Munro: ?

Ymholiadau: Paentiadau olew, Celfyddyd fodern a chyfoes (wedi 1900), Peintio (wedi 1900), Cerflunwaith (wedi 1900).

Ebost: Melissa Munro
Ffôn: (029) 2057 3172

Adam Webster : Prif Gadwraethydd Celf a'r Gwyddorau Naturiol

Ymholiadau: Paentiadau olew - cadwraeth.

Ebost: Adam Webster
Ffôn: (029) 2057 3225

Penelope Hines: Curadur Celfyddyd Gymhwysol (cyfnod mamolaeth)

Ebost: Penelope Hines
Ffôn: (029) 2057 3383

Rose Miller: Uwch Gadwraethydd Paentiadau Isl

Ebost: Rose Miller
Ffôn: (029) 2057 3225

Carolyn Cheadle: ?

Ebost: Carolyn Cheadle
Ffôn: (029) 2057 3236