Benthyciadau o'r casgliadau

Y Ferch o Baris
Pierre-Auguste Renoir
Y Ferch o Baris

Rydym ni'n aml yn benthyca gweithiau celf i arddangosfeydd dros dro yn y DU a thramor. Rydym ni'n croesawu ceisiadau oddi wrth amgueddfeydd ac orielau yng Nghymru yn arbennig. Caiff ceisiadau eu cyfeirio at weithgor ymgynghorol allanol sy'n cwrdd ddwywaith y flwyddyn, a mae ceisiadau'n destun amodau safonol. Nid ydym ni'n codi ffi gweinyddu ar gyfer benthyciadau yn y DU, ond disgwylir i fenthycwyr dalu'r costau sydd ynghlwm wrth baratoi, pacio a chludo (a all gynnwys costau ein cludwr ni).

I drafod benthyciad posibl o'r casgliad, cysylltwch â'r Ceidwad Celfyddyd, neu'r curadur pwnc. Fe gewch chi restr gryno o'n peintiadau olew a cherfluniau ar y wefan hon, ond mae yna gasgliad mwy o lawer o weithiau dyfrlliw, darluniau a phrintiau, chrochenwaith, gwaith metel a gwydr. Gall Rheolwr Casgliadau gynghori ar y weithdrefn a'r costau posibl. Fodd bynnag, dylid cyflwyno ceisiadau ffurfiol am fenthyciadau i'r Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Mae gweithiau celf hefyd yn cael eu benthyca i amgueddfeydd ar sail tymor hwy (am hyd at dair blynedd gyda'r posibilrwydd o adnewyddu) ac weithiau i gyrff cyhoeddus eraill, ar yr amod bod y rhain yn cynnig mynediad da i'r cyhoedd a lefel resymol o ddiogelwch a rheolaeth amgylcheddol.

Am mwy o wybodaeth, gwelwch ein Polisïau Rheolaeth Casgliadau.

Y Lili Ddŵr
Claude Monet
Y Lili Ddŵr
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.