Rydych chi yn:  >   > 

Croeso i’r Casgliad Celf

Croeso i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy'n rhan o Amgueddfa Cymru. Dyma gartref casgliad cenedlaethol Cymru o gelf gain a chymhwysol. Dyma adnodd unigryw sy'n cofnodi hanes celfyddyd yng Nghymru ers yr 16eg ganrif ynghyd â chasgliad rhyngwladol pwysig o gelf Brydeinig ac Ewropeaidd. Mae'n cynnwys celfyddyd o ddiwylliannau eraill hefyd.

Sefydlwyd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym 1907, ac mae'n cynnwys casgliad celf cyn-Amgueddfa Hanes Natur, Celf a Henebion Caerdydd, a ddechreuwyd ym 1882. Cartref cyntaf y casgliad oedd 11 o gelloedd yr heddlu a choridor yn Llysoedd Barn Caerdydd. Fe'i trosglwyddwyd i'r adeilad presennol yn y 1920au.

[delwedd: Arrow pointing right]

Darllenwch fwy o straeon am ein casgliadau celf ar ein gwefan Rhagor.

[delwedd: Un o'r pymtheg oriel]

Un o'r pymtheg oriel

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y Ddinas, ac mae'n cynnwys 15 o orielau sy'n adrodd hanes celf yng Nghymru ac Ewrop dros y 500 mlynedd diwethaf. Mae'n dangos gweithiau o'n casgliad cynyddol o weithiau celf fodern a chyfoes, a grëwyd gyda chymorth hael Ymddiriedolaeth Derek Williams, mewn arddangosfeydd newidiol.

Mae orielau eraill yn dangos rhaglen o arddangosfeydd arbennig sy'n darlunio, yn atgyfnerthu ac yn ategu'r casgliad parhaol. Crëir y rhan fwyaf o'r arddangosfeydd dros dro hyn o'n casgliadau ein hunain, ond rydyn ni'n ganolfan hefyd ar gyfer arddangosfeydd teithiol. Mae'r cyfleusterau eraill yn cynnwys Ystafell Astudio Printiau a Lluniau, lle gall ymwelwyr fwynhau detholiad o'n 28,000 o weithiau ar bapur trwy wneud apwyntiad ymlaen llaw. Mae gan yr Adran Gelf dair stiwdio cadwraeth a gweithdy fframio sy'n gofalu am y casgliad ac yn paratoi gweithiau i'w harddangos.

Ers canrifoedd, mae Cymru wedi ysbrydoli artistiaid o bob math - o beintwyr tirluniau i grefftwyr cyfoes. Mae Cymry wedi creu casgliadau celf nodedig, ac mae rhai ohonynt bellach wedi ffeindio cartref yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Comisiynodd Syr Watkin Williams-Wynn (1749-1789) beintiadau, celfi a gwaith arian gan artistiaid a dylunwyr blaenllaw ei ddydd. Ein cymwynaswyr mwyaf hael oedd y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies a roddodd eu casgliadau ysblennydd o gelf, oedd yn gyfoethog dros ben o safbwynt peintiadau a cherfluniau Ffrengig gan Millet, Rodin, Monet a Cézanne. Mae'r rhoddion eraill a gafwyd yn cynnwys casgliad porslen Ewropeaidd helaeth Wilfred Seymour De Winton a'r crochenwaith Cymreig dihafal a gyfrannwyd gan Ernest Morton Nance.

Dyma amcanion Adran Gelf Amgueddfa Cymru:

 • astudio, casglu ac arddangos gwaith artistiaid a gwneuthurwyr Cymru, artistiaid sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd neu a fu'n gweithio yma yn y gorffennol, ynghyd â'r bobl hynny gafodd eu hysbrydoli gan ei thirlun a'i diwylliant
 • adrodd hanes noddi byd y celfyddydau yng Nghymru
 • darlunio hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru
 • gosod hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru yng nghyd-destun celfyddyd y Gorllewinol ers y Dadeni
 • helpu ein hymwelwyr i ddeall a mwynhau celfyddyd pob diwylliant yn ddiwahân
 • dehongli'r casgliad er budd amrywiaeth eang o ymwelwyr - y rhai sy'n byw yng Nghymru a'r rhai sy'n ymweld â hi, gan gynnwys grwpiau addysgol.

Dyma casgliad celf cenedlaethol Cymru. Mae'r casgliad yma i chi ei ddefnyddio, ei astudio a'i fwynhau — dim ots pwy ydych chi!

[delwedd: Y Ferch o Baris]

Pierre-Auguste Renoir
Y Ferch o Baris

[delwedd: Y Lili Ddŵr]

Claude Monet
Y Lili Ddŵr

[delwedd: Syr Thomas Mansel a'i wraig Jane]

Ysgol Brydeinig
Syr Thomas Mansel a'i wraig Jane

[delwedd: Castell Dolbadarn]

Richard Wilson
Castell Dolbadarn

[delwedd: Gosteg]

Jan van de Cappelle
Gosteg

[delwedd: Jwg, Abertawe]

Jwg, Abertawe

[delwedd: Darn canol bwrdd]

Edward Feline
Darn canol bwrdd

[delwedd: Tebot a jwg]

Walter Keeler
Tebot a jwg

digwyddiadau

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.