Croeso i’r Casgliad Celf

Croeso i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy'n rhan o Amgueddfa Cymru. Dyma gartref casgliad cenedlaethol Cymru o gelf gain a chymhwysol. Dyma adnodd unigryw sy'n cofnodi hanes celfyddyd yng Nghymru ers yr 16eg ganrif ynghyd â chasgliad rhyngwladol pwysig o gelf Brydeinig ac Ewropeaidd. Mae'n cynnwys celfyddyd o ddiwylliannau eraill hefyd.

Sefydlwyd Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym 1907, ac mae'n cynnwys casgliad celf cyn-Amgueddfa Hanes Natur, Celf a Henebion Caerdydd, a ddechreuwyd ym 1882. Cartref cyntaf y casgliad oedd 11 o gelloedd yr heddlu a choridor yn Llysoedd Barn Caerdydd. Fe'i trosglwyddwyd i'r adeilad presennol yn y 1920au.

Arrow pointing right
Darllenwch fwy o straeon am ein casgliadau celf ar ein gwefan Rhagor.
Un o'r pymtheg oriel
Un o'r pymtheg oriel

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y Ddinas, ac mae'n cynnwys 15 o orielau sy'n adrodd hanes celf yng Nghymru ac Ewrop dros y 500 mlynedd diwethaf. Mae'n dangos gweithiau o'n casgliad cynyddol o weithiau celf fodern a chyfoes, a grëwyd gyda chymorth hael Ymddiriedolaeth Derek Williams, mewn arddangosfeydd newidiol.

Mae orielau eraill yn dangos rhaglen o arddangosfeydd arbennig sy'n darlunio, yn atgyfnerthu ac yn ategu'r casgliad parhaol. Crëir y rhan fwyaf o'r arddangosfeydd dros dro hyn o'n casgliadau ein hunain, ond rydyn ni'n ganolfan hefyd ar gyfer arddangosfeydd teithiol. Mae'r cyfleusterau eraill yn cynnwys Ystafell Astudio Printiau a Lluniau, lle gall ymwelwyr fwynhau detholiad o'n 28,000 o weithiau ar bapur trwy wneud apwyntiad ymlaen llaw. Mae gan yr Adran Gelf dair stiwdio cadwraeth a gweithdy fframio sy'n gofalu am y casgliad ac yn paratoi gweithiau i'w harddangos.

Ers canrifoedd, mae Cymru wedi ysbrydoli artistiaid o bob math - o beintwyr tirluniau i grefftwyr cyfoes. Mae Cymry wedi creu casgliadau celf nodedig, ac mae rhai ohonynt bellach wedi ffeindio cartref yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Comisiynodd Syr Watkin Williams-Wynn (1749-1789) beintiadau, celfi a gwaith arian gan artistiaid a dylunwyr blaenllaw ei ddydd. Ein cymwynaswyr mwyaf hael oedd y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies a roddodd eu casgliadau ysblennydd o gelf, oedd yn gyfoethog dros ben o safbwynt peintiadau a cherfluniau Ffrengig gan Millet, Rodin, Monet a Cézanne. Mae'r rhoddion eraill a gafwyd yn cynnwys casgliad porslen Ewropeaidd helaeth Wilfred Seymour De Winton a'r crochenwaith Cymreig dihafal a gyfrannwyd gan Ernest Morton Nance.

Dyma amcanion Adran Gelf Amgueddfa Cymru:

 • astudio, casglu ac arddangos gwaith artistiaid a gwneuthurwyr Cymru, artistiaid sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd neu a fu'n gweithio yma yn y gorffennol, ynghyd â'r bobl hynny gafodd eu hysbrydoli gan ei thirlun a'i diwylliant
 • adrodd hanes noddi byd y celfyddydau yng Nghymru
 • darlunio hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru
 • gosod hanes celf gain a chymhwysol yng Nghymru yng nghyd-destun celfyddyd y Gorllewinol ers y Dadeni
 • helpu ein hymwelwyr i ddeall a mwynhau celfyddyd pob diwylliant yn ddiwahân
 • dehongli'r casgliad er budd amrywiaeth eang o ymwelwyr - y rhai sy'n byw yng Nghymru a'r rhai sy'n ymweld â hi, gan gynnwys grwpiau addysgol.

Dyma casgliad celf cenedlaethol Cymru. Mae'r casgliad yma i chi ei ddefnyddio, ei astudio a'i fwynhau — dim ots pwy ydych chi!

Y Ferch o Baris
Pierre-Auguste Renoir
Y Ferch o Baris
Y Lili Ddŵr
Claude Monet
Y Lili Ddŵr
Syr Thomas Mansel a'i wraig Jane
Ysgol Brydeinig
Syr Thomas Mansel a'i wraig Jane
Castell Dolbadarn
Richard Wilson
Castell Dolbadarn
Gosteg
Jan van de Cappelle
Gosteg
Jwg, Abertawe
Jwg, Abertawe
Darn canol bwrdd
Edward Feline
Darn canol bwrdd
Tebot a jwg
Walter Keeler
Tebot a jwg
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.