Cysylltu â'r Adran Datblygu

Amgueddfa Cymru

Datblygu

Ysgrifenyddes Adrannol Claire Davies Ffôn:
(029) 2057 3184
Swyddog Codi Arian a Datblygu Sian Russ Ffôn:
(029) 2057 3182
Swyddog Codi Arian a Datblygu Caroline Semmens Ffôn:
(029) 2057 3145
Swyddog Codi Arian a Datblygu Chris Kelly Ffôn:
(029) 2057 3134
Cyfarwyddwr Datblygu Sian Cook Ffôn:
(029) 2057 3128
Cynorthwy-ydd Datblygu Rebecca Turner Ffôn:
(029) 2057 3180
Datblygu Sarah Jones Ffôn:
(029) 2057 3181
Internship Alexandra Roberts Ffôn:
(029) 2057 3145