Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Pam ddylech wneud Ewyllys?

Gwneud Ewyllys yw'r unig ffordd i ddarparu ar gyfer eich anwyliaid ar ôl i chi farw. Yn gyntaf, rhaid i chi sicrhau y bydd eich teulu a'ch ffrindiau'n derbyn yr hyn y byddech chi'n am iddynt ei gael. Wedyn, gallwch ystyried gadael cyfran o'ch ystad er mwyn ein cynorthwyo ni i gadw eich treftadaeth genedlaethol ar gyfer y dyfodol. Y ffordd orau o wneud Ewyllys yw drwy gysylltu â chyfreithiwr, ac ni ddylai hyn fod yn rhy gostus o gwbl.

Yn aml iawn yn ystod ein bywydau, rydym yn methu â bod mor hael ag y byddem yn dymuno bod wrth ein hoff elusennau oherwydd y cyfyngiadau ariannol sy'n anorfod. Bydd cymynrodd yn golygu bod eich cymorth yn parhau am byth, heb orfod talu treth. Gall gynorthwyo eich teulu hyd yn oed drwy ostwng unrhyw filiau treth etifeddiaeth a allai godi yn dilyn eich marwolaeth.