Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Sut y gall cymynroddion fod o gymorth i ni

Gall eich cymynrodd fod o gymorth i ni mewn sawl ffordd: i wella sylwedd ein hamgueddfeydd, i'n cynorthwyo i gadw ein casgliadau gwerthfawr neu i brynu eitemau penodol ar ran y genedl. Byddwch chi'n teimlo'n fodlon o wybod, ni waeth faint y byddwch yn ei roi, y byddwch yn cynorthwyo'r cenedlaethau sydd i ddod i fwynhau a gwerthfawrogi hanes cyfoethog ac amrywiol Cymru.

Yn ddiweddar bu cymynrodd mawr o £500,000 o gymorth i ni gaffael celfyddydwaith pwysig ar ran y genedl – trwy brynu Henry Knight of Tythegston and his three children gan Johan Zoffany. Roedd hwn yn llun yr oedd y rhoddwr yn arbennig o hoff ohono, ac roedd yn bleser gallu gwireddu dymuniad cynhaliwr am oes, wrth hefyd ddiogelu dyfodol y celfyddydwaith.

Nid yw pob cymynrodd mor sylweddol i'n galluogi i brynu gweithiau fel hyn. Rydyn ni'n gwerthfawrogi rhoddion o bob maint, rhai bach a rhai mawr, gan eu bod oll yn chwarae rhan wrth gadw casgliadau cenedlaethol Cymru ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Gallai cymynrodd o £1,000 ein cynorthwyo i gynnal cyfres o weithdai i ysgolion, a fyddai'n cynnwys plant lleol na fyddai o bosib yn cael cyfle i ymweld ag amgueddfeydd fel arall. Mae'n bwysig bod plant yn teimlo eu bod yn gallu mwynhau ein casgliadau, fel y gallant wneud y gorau ohonynt mewn blynyddoedd i ddod.

Mae ein bri ledled y byd yn dibynnu ar ein medrau cadwraeth ac ymchwil. Gallai £10,000 helpu i hyfforddi cadwraethwr a meithrin y sgiliau prin i ofalu am ein casgliadau mwyaf bregus a'n galluogi i ddysgu cymaint mwy am y byd o'n cwmpas.

Sicrhewch fod eich dymuniadau'n cael eu gwireddu. Bydd eich cyfreithiwr yn egluro sut y mae cynnwys cymynrodd yn eich Ewyllys, sy'n hawdd pa un a oes gennych Ewyllys yn barod ai peidio. Mae nifer o ffyrdd y gellir gwneud hyn, a'r mwyaf poblogaidd o'r rhain yw cymynrodd gweddillol. Mae hyn yn golygu rhoi yr hyn sydd yn weddill ar ôl talu unrhyw dreuliau ac ar ôl i'ch ffrindiau a'ch teulu dderbyn yn union yr hyn yr ydych yn ei ddymuno.