Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy

Siarad â'ch cyfreithiwr

Pan fyddwch wedi cynnwys eich teulu a'ch ffrindiau yn eich Ewyllys, efallai y byddwch am adael gweddill eich ystad, neu ganran ohoni, i Amgueddfa Cymru. Efallai y bydd eich cyfreithiwr yn cael y geiriau canlynol yn ddefnyddiol er mwyn galluogi hyn:

Yr wyf yn rhoi'r canlynol i Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP, Rhif Elusen Gofrestredig 525774, naill ai:
a) cyfran (rhowch fanylion) o weddill fy ystad at ei ddibenion cyffredinol, neu,
b) swm o £......... at ei ddibenion cyffredinol.

Os ydych yn berchen ar eitem sydd o bwys cenedlaethol, efallai y byddwch yn dymuno ei gadael i'r Amgueddfa fel cymynrodd uniongyrchol neu i'r Llywodraeth yn lle treth. Gwiriwch gyda'r Adran Datblygu pan fyddwch yn llunio eich Ewyllys i weld os ydym yn gallu derbyn eich cymynrodd.

Os ydych am gael gwybodaeth bellach am adael rhodd yn eich ewyllys, cysylltwch â Caroline Hurley ar (029) 2057 3482, neu trwy ebost.