Rydych chi yn:  >   > 

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

[delwedd: ]

Organ siambr Watkins Williams-Wynne, a adeiladwyd gan John Snetzler ac a gynlluniwyd gan y pensaer neo-glasurol Robert Adam (1728-92).

[delwedd: ]

Rhoddwyd grant gan y Cyfeillion er mwyn adnewyddu cloddiwr Smith Rodley yn Amgueddfa Lechi Cymru.

[delwedd: ]

Ymweliad y Cyfeillion â Llyn Maggiore, Yr Eidal.

[delwedd: ]

Dysgl hufen o set bwdin yr ‘Hafod’, porslen Derby, 1787.

[delwedd: ]

Rhoddodd y Cyfeillion grant i helpu i ddatblygu Canolfan Addysg Pegasus yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

[delwedd: ]

Gatiau’r ardd rosod wedi’u hadfer yn Amgueddfa Werin Cymru.

Mae amcanion y Cyfeillion yn cynnwys:

Hybu diddordeb yn holl safleoedd Amgueddfa Cymru.

Gwireddir yr amcanion uchod drwy:

 • drefnu ymweliadau o wahanol hydoedd i lefydd o ddiddordeb yn y DU a thramor.
 • raglen fisol o ddarlithiau cyhoeddus ar bynciau celf, hanes a gwyddoniaeth.
 • weithgareddau eraill megis cyngherddau ac ymweliadau ‘tu ôl i’r llenni’ yn yr Amgueddfa.

Mae aelodaeth o’r Cyfeillion yn rhoi cyfle i:

 • fod yn rhan o weithgareddau’r Cyfeillion yn gyffredinol, ac yn cynnwys tâl gostyngol ar gyfer darlithiau cyhoeddus.
 • dderbyn Cylchgrawn arobryn y Cyfeillion dair gwaith y flwyddyn.
 • dderbyn gostyngiad o 10% yn siopau a mannau bwyta pob safle Amgueddfa Cymru.
 • gymdeithasu gyda phobl sy’n rhannu’r un diddordebau â chi.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â'r Cyfeillion, llenwch y ffurflen aelodaeth a'i yrru at:

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ysgrifennydd Tanysgrifio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NP

Lawrlwythwch y ffurflen aelodaeth:

Membership-Application.cy.pdf

Lawrlwythwch y daflen wybodaeth:

Friends_leaflet_2013.pdf

Mae mynediad i holl safleoedd Amgueddfa Cymru yn rhad ac am ddim. Codir tâl ar gyfer rhai arddangosfeydd a digwyddiadau arbennig.

Digwyddiadau sydd ar y gorwel:

Programme-for-2014-Cymraeg.pdf

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAFM)

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.