Rydych chi yn:  >   > 
English

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Organ siambr Watkins Williams-Wynne, a adeiladwyd gan John Snetzler ac a gynlluniwyd gan y pensaer neo-glasurol Robert Adam (1728-92).
Rhoddwyd grant gan y Cyfeillion er mwyn adnewyddu cloddiwr Smith Rodley yn Amgueddfa Lechi Cymru.
Ymweliad y Cyfeillion â Llyn Maggiore, Yr Eidal.
Dysgl hufen o set bwdin yr ‘Hafod’, porslen Derby, 1787.
Rhoddodd y Cyfeillion grant i helpu i ddatblygu Canolfan Addysg Pegasus yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.
Gatiau’r ardd rosod wedi’u hadfer yn Amgueddfa Werin Cymru.

Mae amcanion y Cyfeillion yn cynnwys:

Hybu diddordeb yn holl safleoedd Amgueddfa Cymru.

Gwireddir yr amcanion uchod drwy:

Mae aelodaeth o’r Cyfeillion yn rhoi cyfle i:

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â'r Cyfeillion, llenwch y ffurflen aelodaeth a'i yrru at:

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Ysgrifennydd Tanysgrifio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NP

Lawrlwythwch y ffurflen aelodaeth:


Lawrlwythwch y daflen wybodaeth:

Mae mynediad i holl safleoedd Amgueddfa Cymru yn rhad ac am ddim. Codir tâl ar gyfer rhai arddangosfeydd a digwyddiadau arbennig.

Digwyddiadau sydd ar y gorwel:


Programme-for-2014-Cymraeg.pdf

Mae Cyfeillion Amgueddfa Cymru yn aelod cyswllt o Gymdeithas Cyfeillion Amgueddfeydd Prydain (BAFM)