Rydych chi yn:  > 
English

Cefnogi Amgueddfa Cymru


Mae sawl ffordd o wneud rhodd, ac mae llawer o bobl yn dewis bod yn Gyfeillion, yn Noddwyr neu i'n cofio ni yn eu Hewyllys. Rydyn ni'n cydweithio'n agos â nifer o fusnesau, mawr a bach, sy'n elwa ar gysylltiadau â sefydliad cenedlaethol pwysig.

Rydyn ni'n ddigon ffodus i fwynhau cefnogaeth nifer o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol. Porwch y rhan yma o'r wefan o weld sut gallwch chi sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael mwynhau'r trysorau sydd yn ein gofal.

Eich Rhodd

Mae pob rhodd gan y cyhoedd yn cyfrannu at un o'n projectau hanfodol. Cewch wneud rhodd trwy un o'r dulliau canlynol:

Neu os hoffai eich cwmni chi fwynhau mnanteision cefnogi'r Amgueddfa, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Ein Rhif Elusen Cofrestredig: 525774