Golwg fanylach ar ein Casgliadau Cenedlaethol

Am ymweliad ychydig yn wahanol, mae ein Canolfan Gasgliadau yn Nantgarw yn cynnwys miloedd o eitemau amgueddfa diddorol nad ydynt yn cael eu harddangos.

Rydyn ni'n cynnig mynediad cyfyngedig i grwpiau er nad yw'r ganolfan yn agored i'r cyhoedd gyffredinol.

Dewiswch o amrywiaeth o deithiau am ddim:

[delwedd: Car Gilbern]

Car Gilbern

Cadwraeth

Mae ein tîm bychan o gadwraethwyr a pheiriannwyr yn cynnal ac yn adfer casgliadau diwydiant Amgueddfa Cymru, o hen ffotograffau brau i beiriannau 22 tunnell. Cewch ddysgu mwy am y gwaith yn ystod sgwrs ag arbenigwr.

Storio a Rheoli Casgliadau

Sgwrs yn y storfa gwrthrychau diwydiannol mawr yn esbonio sut y byddwn ni'n storio, cofnodi a chadw golwg ar y casgliadau diwydiant, all gynnwys unrhyw beth o faint fricsen i injan.

Casgliadau Trafnidiaeth

Cyfle i weld ein casgliad o feiciau, beiciau modur, ceir a bysiau a hyd yn oed hofrennydd achub môr yn ystod sgwrs gan aelod o'r staff rheoli casgliadau.

[delwedd: Canolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw]

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw

Injanau Nwy ac Injanau Sefydlog Mawr

Sgwrs am yr injanau mwy a gedwir yn y ganolfan yn codi'r llen ar y sialens gadwraeth o lanhau ac ailadeiladu'r darnau yn injan gyflawn.

Gwybodaeth i Ymwelwyr:

Am ragor o wybodaeth ac i archebu ymlaen llaw ffoniwch (029) 2057 3560 neu ebostiwch ni.

Gellir archebu teithiau ar gyfer hyd at ugain person rhwng:

11am-12.30pm a 2-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ag eithrio gwyliau'r banc).

Cyfleusterau

Toiled anabl
Mynediad gwastad
Parcio am ddim

Ble ydyn ni?

Rydyn ni yn Nantgarw. Ewch tua’r gogledd ar yr A470 gan adael y ffordd ar gyffordd A468 Caerffili/A4054 Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. Ar y gylchfan, ewch i’r chwith. Ar y gylchfan nesaf, defnyddiwch y trydydd troad i Heol Crochendy, Parc Nantgarw. Ewch yn syth ar draws y gylchfan nesaf. Mynediad y Ganolfan yw’r ail droad ar y chwith.

Adnoddau Ar-lein:

Delweddau Diwydiant - archwiliwch ein holl baentiadau, darluniau, dyfrlliwiau, printiau, cerfluniau a chelf gymwysedig o fyd diwydiant, masnach forol a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Rhagor - ein rhith-amgueddfa sydd yn adrodd y straeon y tu ôl i'r casgliadau gyda detholiad o erthyglau difyr, orielau o ddelweddau, fideos, adrannau rhyngweithiol a llawer mwy.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.