Golwg fanylach ar ein Casgliadau Cenedlaethol

Am ymweliad ychydig yn wahanol, mae ein Canolfan Gasgliadau yn Nantgarw yn cynnwys miloedd o eitemau amgueddfa diddorol nad ydynt yn cael eu harddangos.

Rydyn ni'n cynnig mynediad cyfyngedig i grwpiau er nad yw'r ganolfan yn agored i'r cyhoedd gyffredinol.

Dewiswch o amrywiaeth o deithiau am ddim:

Car Gilbern
Car Gilbern

Cadwraeth

Mae ein tîm bychan o gadwraethwyr a pheiriannwyr yn cynnal ac yn adfer casgliadau diwydiant Amgueddfa Cymru, o hen ffotograffau brau i beiriannau 22 tunnell. Cewch ddysgu mwy am y gwaith yn ystod sgwrs ag arbenigwr.

Storio a Rheoli Casgliadau

Sgwrs yn y storfa gwrthrychau diwydiannol mawr yn esbonio sut y byddwn ni'n storio, cofnodi a chadw golwg ar y casgliadau diwydiant, all gynnwys unrhyw beth o faint fricsen i injan.

Casgliadau Trafnidiaeth

Cyfle i weld ein casgliad o feiciau, beiciau modur, ceir a bysiau a hyd yn oed hofrennydd achub môr yn ystod sgwrs gan aelod o'r staff rheoli casgliadau.

Canolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw
Canolfan Gasgliadau Genedlaethol, Nantgarw

Injanau Nwy ac Injanau Sefydlog Mawr

Sgwrs am yr injanau mwy a gedwir yn y ganolfan yn codi'r llen ar y sialens gadwraeth o lanhau ac ailadeiladu'r darnau yn injan gyflawn.

Gwybodaeth i Ymwelwyr:

Am ragor o wybodaeth ac i archebu ymlaen llaw ffoniwch (029) 2057 3560 neu ebostiwch ni.

Gellir archebu teithiau ar gyfer hyd at ugain person rhwng:

11am-12.30pm a 2-3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ag eithrio gwyliau'r banc).

Cyfleusterau

Toiled anabl
Mynediad gwastad
Parcio am ddim

Ble ydyn ni?

Rydyn ni yn Nantgarw. Ewch tua’r gogledd ar yr A470 gan adael y ffordd ar gyffordd A468 Caerffili/A4054 Ystâd Ddiwydiannol Trefforest. Ar y gylchfan, ewch i’r chwith. Ar y gylchfan nesaf, defnyddiwch y trydydd troad i Heol Crochendy, Parc Nantgarw. Ewch yn syth ar draws y gylchfan nesaf. Mynediad y Ganolfan yw’r ail droad ar y chwith.

Adnoddau Ar-lein:

Delweddau Diwydiant - archwiliwch ein holl baentiadau, darluniau, dyfrlliwiau, printiau, cerfluniau a chelf gymwysedig o fyd diwydiant, masnach forol a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Rhagor - ein rhith-amgueddfa sydd yn adrodd y straeon y tu ôl i'r casgliadau gyda detholiad o erthyglau difyr, orielau o ddelweddau, fideos, adrannau rhyngweithiol a llawer mwy.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.