Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Amgueddfa Lleng Rufeinig

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn arddangos casgliad hynod o ddarganfyddiadau o Gaerllion Rufeinig, canolfan yr ail Leng Awgwstaidd.

Ar agor

10am–5pm Dydd Llun–Dydd Sadwrn.
2pm–5pm ar Ddydd Sul.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

Canol y Dref, Caerllion, Gwent. Dilynwch yr arwydddion brown â'r helmed o'r M4 (cyffordd 25 tua'r gorllewin, cyffordd 26 tua'r dwyrain).

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post NP18 1AE (cofnodwyd fel 'High Street').

Cyfeiriad

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd
NP18 1AE

Ffôn: (029) 2057 3550
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3551

Ebost ni

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Atyniadau yng Nghaerllion

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Bysiau

Gall bysiau barcio ger yr Amffitheatr Rufeinig.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn. Toiledau i'r anabl. Digonedd o le eistedd.

Cyfleusterau

Siop yr Amgueddfa gyda llyfrau Rhufeinig arbenigol, anrhegion thematig a theganau arian poced.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk