Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ar droed/Ar feic

Mae'r Amgueddfa 20 munud ar droed o orsafoedd bws a thrên Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.

Mewn car

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Ar y Trên neu'r Bws

Bws

O orsaf fysiau Caerdydd Canolog, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar fws Bay Car rhif 6. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir tâl o 10c y funud o ffôn cartref).

Trenau

Gorsaf Cathays yw’r orsaf agosaf at yr Amgueddfa, a gellir cerdded yno mewn tua 5 munud. Am fwy o wybodaeth am deithio yma ar y trên, ewch i Ymholiadau Rheilffordd Cenedlaethol