Rydych chi yn:  >   > 

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ymweld Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae hanes Cymru o'r dyddiau cynnar yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae'r Amgueddfa'n unigryw ymysg amgueddfeydd ac orielau ym Mhrydain am ei hamrywiaeth o arddangosiadau celf a gwyddoniaeth.

Ar agor

10.00am - 5.00pm Dydd Mawrth-Dydd Sul.
Orielau yn cau am 4:45pm.
Ar agor ar y mwyafrif o ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: (029) 2057 3000
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3321

Ebostiwch ni

Dyddiau Gŵyl y Banc
Ar agor: 21 Ebrill, 5 a 26 Mai a 25 Awst 2014.

» Lleoliad ar Multimap.co.uk
» Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Cerdded/beiciau

Mae'r Amgueddfa yn 20 munud ar droed o orsafoedd bws a thrên Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.

Ar y trên neu bws

O orsaf fysiau Caerdydd Canolog, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar y fws Bay Car rhif 6.

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir tâl o 10c y funud o ffon cartref).

Ar y ffordd

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Bysiau

Gellir gollwng grwpiau o flaen y Brif Fynedfa.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn drwy'r safle cyfan, gan gynnwys lifftiau. Mae pedair cadair olwyn ar gael i’w benthyg ynghyd â stolion ar ffyn. Mae defnydd helaeth o fideo a sain mewn arddangosfeydd (sylwebaeth ac effeithiau sain). Mae teithiau BSL ar gael i grwpiau sydd wedi bwcio ymlaen llaw – ffoniwch (029) 20573325. Sesiynau trin a thrafod ar gael ar gais.

Parcio

Mae Maes Parcio i Ymwelwyr, gan gynnwys lleoedd parcio arbennig i bobl anabl, y tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch tocyn gadael o Siop yr Amgueddfa - £5. Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio.. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Cyfleusterau

Siop, bwyty, maes parcio, cyfleusterau newid cewynnau ac ystafell Lleoedd Newid.

Ffotograffiaeth

» Polisi ffotograffiaeth

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.