Oriau Agor

Ar agor Dydd Mawrth–Dydd Sul, 10am–5pm
Orielau'n cau am 4.45pm. Ar agor ar y mwyafrif o ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Ar agor: 3, 5 a 6 Ebrill, 4 a 25 Mai a 31 Awst

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod »

Siopa

Mae siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn orlawn o roddion gwych a rhywbeth i bawb.

Siopa »

Grwpiau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad. Dylai pob grŵp archebu cyn ymweld i’n galluogi i hwyluso'r ymweliad.

Grwpiau »

Teuluoedd

Beth bynnag fo’ch diddordebau, mae digon i blant ac oedolion ei fwynhau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar unrhyw ymweliad!

Teuluoedd »

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr, gan gynnwys mannau parcio arbennig i bobl anabl, tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o Siop yr Amgueddfa. mae'n costio £5. Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Ffotograffiaeth

Polisi Amgueddfa Cymru yw caniatáu ffotograffiaeth heb fflach at ddibenion personol neu astudio ym mhob oriel, oni bai bod rhesymau gwirioneddol dros wahardd hynny, er enghraifft am resymau cadwraeth neu warchod hawlfraint.

Polisi ffotograffiaeth »