Rydych chi yn:  >   > 

Ymweld Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae hanes Cymru o'r dyddiau cynnar yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae'r Amgueddfa'n unigryw ymysg amgueddfeydd ac orielau ym Mhrydain am ei hamrywiaeth o arddangosiadau celf a gwyddoniaeth.

Gweithiau Celf 1900-1930au

Mae arddangosfaRichard Wilson i’w gweld yn lle ein gweithiau celf 1900-1930au am y tro. Byddant yn dychwelyd ar 20 Rhagfyr.

Ar agor

10.00am - 5.00pm Dydd Mawrth-Dydd Sul.
Orielau yn cau am 4:45pm.
Ar agor ar y mwyafrif o ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lleoliad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: (029) 2057 3000
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3321

Ebostiwch ni

Dyddiau Gŵyl y Banc
Ar agor: 21 Ebrill, 5 a 26 Mai a 25 Awst 2014
Ar gau: 24, 25 a 26 Rhagfyr 2014 a 1 Ionawr 2015

» Lleoliad ar Multimap.co.uk
» Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Cerdded/beiciau

Mae'r Amgueddfa yn 20 munud ar droed o orsafoedd bws a thrên Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.

Ar y trên neu bws

O orsaf fysiau Caerdydd Canolog, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa. O Fae Caerdydd ewch ar y fws Bay Car rhif 6.

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir tâl o 10c y funud o ffon cartref).

Ar y ffordd

Cyffordd 32 o'r M4. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF10 3NP.

Bysiau

Gellir gollwng grwpiau o flaen y Brif Fynedfa.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn drwy'r safle cyfan, gan gynnwys lifftiau. Mae pedair cadair olwyn ar gael i’w benthyg ynghyd â stolion ar ffyn. Mae defnydd helaeth o fideo a sain mewn arddangosfeydd (sylwebaeth ac effeithiau sain). Mae teithiau BSL ar gael i grwpiau sydd wedi bwcio ymlaen llaw – ffoniwch (029) 20573325. Sesiynau trin a thrafod ar gael ar gais.

Parcio

Mae Maes Parcio i Ymwelwyr, gan gynnwys lleoedd parcio arbennig i bobl anabl, y tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch tocyn gadael o Siop yr Amgueddfa - £5. Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio.. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Cyfleusterau

Siop, bwyty, maes parcio, cyfleusterau newid cewynnau ac ystafell Lleoedd Newid.

Ffotograffiaeth

» Polisi ffotograffiaeth

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.