Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Priodasau

Llongyfarchiadau ar eich dyweddïad! Yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd braint o’r mwyaf i ni yw gallu eich cynorthwyo i drefnu dathliad cofiadwy.

Mae’r amgueddfa yn lleoliad soffistigedig, llawn steil ar gyfer seremoni briodas a derbyniad ac mae cyfle yma hefyd i dynnu ffotograffau rhagorol gaiff eu trysori am byth.Bydd priodas yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn brofiad unigryw a chofiadwy, a dylai’r fwydlen adlewyrchu hynny.

Mae tîm arbenigwyr arlwyo’r Amgueddfa, Elior UK wedi creu bwydlen dymhorol newidiol sy’n defnyddio’r cynhwysion Cymreig lleol gorau ac yn eu coginio a’u cyflwyno yn rhagorol.

Mae’r Amgueddfa hefyd yn gweithio gyda’r arbenigwyr arlwyo Asiaidd Eastern Cuisine, Clay Oven, Curry Special a Ragasaan.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho ein llyfryn priodasau, rhestr prisiau a bwydlenni priodasau Elior. Er hwylustod i’r cyplau priod mae pob pris a nodir yn cynnwys TAW.Cliciwch ar y ddolen i gael golwg ar ein Cynigion arbennig ar gyfer Pecynnau Priodas.

Er mwyn trefnu apwyntiad i gael taith o’r Amgueddfa neu i drafod dyddiadau posibl gydag aelod o’r tîm llogi cyfleusterau cysylltwch â:

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: (029) 2057 3387/3129
E-bost Priodasau (Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd): priodasau@amgueddfacymru.ac.uk


Cwtch the Bride Cwtchmas Party // Official Film from Ben Walton on Vimeo.

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.