Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Ystafell y Llys

Wedi'i lleoli ar falconi cromen fawreddog yr Amgueddfa yn edrych dros y Neuadd Fawr, mae'r ystafell urddasol hon gyda'i phaneli derw yn ddelfrydol ar gyfer ciniawau bach canol dydd preifat, ciniawau, cyfarfodydd ffurfiol a digwyddiadau lansio.

Cyfarfod: 30 gwestai; Theatr: 50 gwestai; Cinio: 40 gwestai; Sefyll: 50 gwestai Ar gael yn ystod y dydd neu'r nos Prisiau o £250-£700 + TAW