Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Y Neuadd Fawr

Prif Neuadd
Prif Neuadd
Prif Neuadd
Prif Neuadd

Mae'r neuadd farmor glasurol a chain hon yn lleoliad gwych ar gyfer ciniawau cynadleddau, gwleddoedd, seremonïau gwobrwyo, digwyddiadau lansio a gwleddoedd priodas.

Gellir llogi'r Neuadd ar ei phen ei hun neu gyda'r Orielau i roi cyfle i wahoddedigion gael golwg preifat ar gasgliadau'r Amgueddfa dros ddiod.

Yn eistedd 100-320 gwestai;
400 gwestai'n sefyll
Ar gael yn ystod dyddiau Llun yn unig neu unrhyw noson wedi 5pm Prisiau o £700-1,500 + TAW