Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Ystafelloedd a Bwyty Oriel

Bwyty Oriel
Ystafelloedd Oriel
Bwyty Oriel
Bwyty Oriel
Bwyty Oriel

Mae'r gyfres hon o dair ystafell gyfarfod bwrpasol yn darparu lle cyfarfod hyblyg, cymesur wedi'i aerdymheru ar gyfer 10-100 o bobl, ac mae'n ddelfrydol ar gyfer seminarau, gweithdai hyfforddiant neu ddiwrnodau cwrdd i ffwrdd.

Gellir llogi'n Bwyty golau, modern sydd newydd gael ei ailwampio yn arbennig ar gyfer cynadleddwyr ar gyfer cinio, cymdeithasu, masnachu neu i arddangos posteri.

Ar gael yn ystod y dydd neu'r nos. Nid yw'r Bwyty ar gael yn ystod gwyliau ysgol. Prisiau o £100-£450 + TAW