Rydych chi yn:  >   > 
English

Canllawiau Mynediad Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yr Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

Sain
Gwrando ar fersiwn sain (1.4mb, MP3)

Symudedd

Pobl â nam ar eu golwg

Pobl â nam ar eu clyw

Cŵn

Cyfleusterau

Am resymau hanesyddol, nid yw llawer o'n hamgueddfeydd yn llwyr hygyrch i bob un o'n hymwelwyr. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych awgrymiadau a allai ein helpu, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at:

Mark Richards,
Cyfarwyddwr Gweithredu,
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

E-bostio Mark Richards.