Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Esblygiad Cymru Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Oriel Esblygiad Cymru

Cymrwch daith chwedlonol drwy amser a gofod.

Dilynwch siwrnai Cymru wrth iddi deithio ar draws wyneb y blaned o'i gwreiddiau biliynau o flynyddoedd yn ôl, wedi'i bywiogi drwy gyfrwng ffilm, sain, golau a sbesimenau ardderchog.

Ymbaratowch am daith 4,600 miliwn o flynyddoedd yng nghwmni fgwibfeini , cerrig o'r lleuad a ffosiliau ar siwrnai sy'n dod â chi wyneb yn wyneb â dinosoriaid a mamothiaid gwlanog.

Mae'r stori'n cychwyn gyda'r Glec Fawr a dechreuad amser, gan arwain at ymffurfiad y Ddaear 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Yna bydd eich taith yn mynd drwy sawl math gwahanol o hinsawdd ac amgylchedd wrth i Gymru symud ar draws wyneb y blaned.

Oriel Esblygiad Cymru

Dysgwch sut y bu i fywyd esblygu a gwelwch ffosiliau ac arddangosiadau sy'n ail-greu'r amgylchedd pan oedd gwahanol anifeiliaid yn byw.

Cewch weld sgerbydau mowntiedig o greaduriaid hynafol gan gynnwys ailgread trawiadol o dde Cymru 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl sy'n arddangos sgerbydau ac olion traed trawiadol y dinosoriaid.

Mae oriel gyflwyno'n dangos sut mae dŵr, gwynt, rhew, disgyrchiant a gwres o'r tu mewn i'r Ddaear wedi ffurfio ein planed.

Wrth i Gymru dreiglo'n araf ar draws wyneb y Ddaear o'i dechreuadau deheuol iawn mae wedi cwrdd â llosgfynyddoedd, rhewlifoedd, riffiau cwrel, corsydd trofannol ac anialdiroedd ar hyd y ffordd. Mae oriel olaf yr arddangosfa yn dangos ystod drawiadol o anifeiliaid, planhigion, ffosiliau a mwynau sy'n arddangos amrywiaeth y byd naturiol ac yn fodd i'n hatgoffa ei fod yn newid o hyd.

Oriel Esblygiad Cymru

Gyda'i harddangosiadau dramatig o bethau byw a mwynau amrywiol, mae'r oriel Amrywiaeth Bywyd yn gartref i rai o'r gwrthrychau prydferthaf a mwyaf cyfareddol yn yr Amgueddfa.

Dyma arddangosfa fwyaf erioed yr Amgueddfa ac mae'r man arddangos dros fil o fetrau sgwâr. Mae'n adrodd stori esblygiad yng Nghymru o'i gwreiddiau daearegol cynharaf hyd ddiwedd yr Oes Iâ ddiwethaf pan ffurfiwyd ein tirwedd bresennol.

» Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd