Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Map Smith
Digwyddiad
Barddoniaeth Gyda’r Hwyr yn yr Amgueddfa
8 Hydref 2015
6pm
Pawb / £5 ymlaen llaw neu £7 ar y drws
Map Smith
Sgwrs
Sgwrs i’r Teulu
10 Hydref 2015
2pm
Teulueodd / Am Ddim
Fossil
Digwyddiad
Dwlu ar Fioleg!
10 Hydref 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Theatr nanÓg
Digwyddiad
Drama un-dyn Theatr nanÓg
10 a 11 Hydref 2015
11am, 1pm, 3pm
Teulueodd / Am Ddim
Eternity with Love - Ffair Briodas
Digwyddiad
Ffair Briodas 'Eternity with Love'
11 Hydref 2015
10.00am - 4.00pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Tu ôl i’r Llenni: Y Gwyddorau Naturiol
13 Hydref 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Map Smith
Sgwrs
Sgwrs Wythnos Gwyddorau’r Ddaear
14 Hydref 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Syr William Goscombe John (1860-1952)
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
16 Hydref 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cerddoriaeth yr 17eg Ganrif
16 Hydref 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu: Rygbi
17 Hydref 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Llyfr gan Iain Sinclair
Sgwrs
Black Apples of Gower: Sylfeini Cadarn y Cof
19 Hydref 2015
Drysau’n agor am 6pm, Sgwrs am 6.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Rygbi
22 Hydref 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Kiel Baroque Ensemble
23 Hydref 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pwy sy’n edrych ar ôl y casgliadau?
27 Hydref 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy i’r Teulu: Ffosilau Ffantastig
2730 Hydref 2015
11am, 1pm, 3pm
Teulueodd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdy i’r Teulu: Paentio ar Liw
2730 Hydref 2015
11am–1pm & 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Rosie Moriarty-Simmonds OBE: Paentio heb Ddwylo
28 Hydref 2015
12-4.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs i’r Teulu: Hanes Natur
28 Hydref 2015
1.05pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cezanne — Bywyd Lonydd â Thepot
Digwyddiad
Taith Iaith
29 Hydref 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Agored Hanes Natur: Calan Gaeaf
30 Hydref 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
30 Hydref 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Recordiau Spillers yn cyflwyno cerddoriaeth hwyr yn yr amgueddfa
30 Hydref 2015
drysau’n agor 6pm
Pawb / Tocynnau’n £5 ymlaen llaw a £7 ar y drws, ar gael o: www.ticketlineuk.com neu (029) 20 230130.
Digwyddiad
Gweithdy Telesgop
31 Hydref 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Bond, Bardot a Bob Dylan.
6 Tachwedd 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Barn ar Gelf
6 Tachwedd 2015
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwali Mela
7 Tachwedd 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
8 Tachwedd 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
10 Tachwedd 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs Amser Cinio: Celf – Paentio heb Ddwylo
13 Tachwedd 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
17 Tachwedd 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf Ifor Davies
20 Tachwedd 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Darganfod Cymru: Hanes ar Stepen y Drws
20 a 21 Tachwedd 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Map Smith
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
25 Tachwedd 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Digwyddiad
Taith Iaith
26 Tachwedd 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Map Smith
Sgwrs
Haenau’r Graig: Daeareg a Theithio ym Mhrydain y Cyfnod Rhamantaidd
27 Tachwedd 2015
10.30am-4.40pm
Oedolion / £5/£10
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
27 Tachwedd 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
4 Rhagfyr 2015
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
4 Rhagfyr 2015
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
8 Rhagfyr 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Gerddoriaeth Gregynog: Xavier de Maistre, telyn
9 Rhagfyr 2015
7.30pm
Pawb / Tocynnau’n £20, £10 i bobl ifanc (dan 18 oed)
Digwyddiad
Hwyl yr Ŵyl i’r Teulu
12 Rhagfyr 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Carolau yn yr Amgueddfa
17 Rhagfyr 2015
3pm
Pawb / Am Ddim
Map Smith
Digwyddiad
Crefftau’r Creigiau
22 a 23 Rhagfyr 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teulueodd / Am Ddim
Map Smith
Digwyddiad
Crefftau’r Creigiau
2931 Rhagfyr 2015
11am-1pm, 2pm-4pm
Teulueodd / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
10 Ionawr 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
12 Ionawr 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Anatomic Explosions
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf: Ifor Davies
15 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
19 Ionawr 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa: Augustus a Gwen John
23 Ionawr 2016
10.30am
Oedolion / Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws (os oes llefydd ar ôl).
Sgwrs
Taith Iaith
28 Ionawr 2016
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
29 Ionawr 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ysu i fod yn archaeolegydd?
30 Ionawr 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Mi wela i...Natur Big Garden Birdwatch
31 Ionawr 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
5 Chwefror 2016
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
9 Chwefror 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyngerdd Amser Cinio
14 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tu ôl i’r Llenni: Celf
16 Chwefror 2016
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithdai Celf i’r Teulu: Ifor Davies
1619 Chwefror 2016
11am, 1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa: Morfydd Llwyn Owen ac Ernest Jones
20 Chwefror 2016
10.30am
Oedolion / Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws (os oes llefydd ar ôl).
Map Smith
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
24 Chwefror 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Taith Iaith
25 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
26 Chwefror 2016
1pm
Pawb / Am Ddim
Cennyn Pedr
Digwyddiad
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi
1 Mawrth 2016
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Anatomic Explosions
Sgwrs
Seminar arddangosfa Ifor Davies
3 Mawrth 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
3 Mawrth 2016
2-4pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Cyfarfod â’r Curadur: Y Gwyddorau Naturiol
8 Mawrth 2016
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim